Seminarky.cz > Životopisy > > > Edvard Beneš

Edvard Beneš


Kategorie: Humanitní a ekonomické obory

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Edvard Beneš - životopis, jeho politika, jeho zásluhy.

Úryvek

V r.1915 se stal spolu s TGM a MRŠ vůdčím představitelem čs. zahran. odbojové akce. 28. října 1918 B. jednal v Ženevě s domácími politiky a po dohodě s nimi se stal prvním ministrem zahraničí nového státu. Domů se však vrátil až v září 1919,neboť se v Paříži účastnil mírových jednání.Při nich zabezpečoval historicky neexistující jižní hranici Slovenska a jeho vymanění z Uher a současně prosazoval uznání historických hranic českého státu. Od listopadu 1918 do prosince 35 ministr zahr. věcí ve všech čs.vládách,od září 21 do října 22 současně předseda vlády všenár. koalice.V l.19-20 zastupoval (spolu s Kramářem) ČSR na pařížské mírové konferenci,kde se mu podařilo prosadit většinu čs. územních požadavků. Stál u zrodu Společnosti národů a význ. se podílel na její činnosti (1920 místopředseda, 35 předseda SN,23-27 člen rady SN).Hl. tvůrce čs.zahran.politiky v mezivál.období, orientované na Francii a Malou dohodu, pod hrozbou něm.agrese uzavřel1935 čs.-sov.spojeneckou smlouvu. Ve vnitřní politice byl čelním představitelem polit.skupiny Hradu. Na Masarykovo výslovné doporučení byl po jeho abdikaci zvolen 18.12.35 (po překonání odporu pravicových stran) prezidentem ČSR.V září 38 pod nátlakem fr.a brit.vlády kapituloval a 30.9.1938 přijal mnichovský diktát. 5.10.38 abdikoval a 22.10.odešel do zahraničí (Londýn,USA,návrat do Anglie). Po vypuknutí 2.sv. v.se postavil do čela druhého čs. zahran. odboje.V červenci 40 vytvořil v Londýně čs.exilovou státní reprezentaci a převzal funkci prezidenta republiky. Vytyčil program obnovy ČSR v předmnichovských hranicích,pro nějž postupně získal souhlas všech velmocí protihitlerovské koalice, stejně jako pro požadavek vysídlení něm.

Poznámka

Přehledná práce.
Není uvedena použitá literatura.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x448bd7a5609f5.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Edvard_Benec.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse