Seminarky.cz > Životopisy > > > Egon Hostovský - život a dílo

Egon Hostovský - život a dílo


Kategorie: Životopisy spisovatelů

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Ve zkratce je předstaen život slavného autora - Egona Hostovského, stejně tak práce obsahuje pouhý přehled tvorby, dále pak obsah vybraného díla a ukázku z něj. Ukázka je na začátku práce.

Obsah

1.
Ukáka
2.
Život
3.
Tvorba
4.
Případ profesora Körnera

Úryvek

"ŽIVOT

* 23. 4. 1908 Hronov
 7. 5. 1973 USA

Český spisovatel a diplomat. Studoval na reálném gymnáziu v Náchodě a na filosofické fakultě UK v Praze a ve Vídni. Studia nedokončil. V letech 1930 – 1937 byl lektorem a redaktorem v různých nakladatelstvích, v letech 1932 – 1937 redigoval Kalendář českožidovský. Od roku 1937 pracoval na ministerstvu zahraničí. Za války zastával různé funkce v zastupitelských úřadech v USA a Francii. Roku 1946 se vrátil, v květnu 1948 byl jmenován do diplomatické služby v Norsku, na kterou zanedlouho rezignoval a emigroval do USA, kde 7. 5. 1973 zemřel.

TVORBA

Příspěvky v Rozhledech, Plánu, Kvartu, Panorámě a Lidových novinách.

Jeho tvorbu ovlivnila především díla Dostojevského a Stevensona.

romány:
Ztracený stín
Případ profesora Körnera
Černá tlupa
Žhář
Dům bez pána
Sedmkrát v hlavní úloze
Úkryt"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x473d8cbc273b6.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Egon_Hostovsky.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse