Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Ekologická kritéria ve veřejném osvětlení - diplomová práce

Ekologická kritéria ve veřejném osvětlení - diplomová práce

Kategorie: Elektrotechnika, Energetika

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Diplomová práce, která se zabývá ekologickými kritérii veřejného osvětlení, v úvodních částech seznamuje s poznatky světelné techniky a základními pojmy z oblasti veřejného osvětlení. Poté probírá kritéria pro posouzení vlivu veřejného osvětlení na noční prostředí a podle nich porovnává vybrané typy svítidel. Nakonec autor zpracovává návrhy ekologicky šetrných osvětlovacích soustav pomocí programu Relux včetně výpočtů jejich parametrů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Optické záření
2.1.
Viditelné světlo
2.2.
Infračervené záření
2.3.
Ultrafialové záření
3.
Základní veličiny a pojmy světelné techniky
3.1.
Světelně technické vlastnosti látek
3.1.1.
Odraz světla
3.1.2.
Prostup světla
3.1.3.
Pohlcování světla
4.
Světelné zdroje a svítidla
4.1.
Světelné zdroje
4.1.1.
Základní termíny z oblasti světelných zdrojů a svítidel
4.1.2.
Světelné zdroje užívané ve veřejném osvětlení
4.2.
Svítidla
5.
Veřejné osvětlení
5.1.
Základní názvosloví
6.
Řešení problematiky rušivého světla
6.1.
Kritéria pro posouzení vlivu osvětlení na noční prostředí
6.1.1.
Oslnění
6.1.2.
Množství světelného toku unikající do horního poloprostoru
6.1.3.
Rovnoměrnost osvětlení
6.1.4.
Uspořádání svítidel a rozložení svítivosti
6.1.5.
Regulace osvětlení
6.2.
Požadavky na veřejné osvětlení dle normy ČSN
6.2.1.
Třídy osvětlení ME, MEW
6.2.2.
Třídy osvětlení CE
6.2.3.
Třídy osvětlení S, A, ES a EV
7.
Porovnání charakteristických typů svítidel používaných ve veřejném osvětlení
7.1.
Porovnání svítidel při oslňování
7.2.
Porovnání vyzářeného světla na oblohu
7.3.
Porovnání úhlu vyzařování svítidel
7.4.
Porovnání účinnosti svítidel
8.
Zásady návrhu ekologicky šetrné osvětlovací soustavy
8.1.
Výběr světelného zdroje
8.2.
Výběr svítidla podle druhu komunikace
8.3.
Výběr svítidla podle technických parametrů
8.4.
Výběr svítidla podle geometrie soustavy
8.5.
Výběr svítidla podle ekologických aspektů
8.6.
Kontrolní výpočet dosahované úrovně a kvality osvětlení
8.6.1.
Výpočet jasu
8.6.2.
Výpočet osvětlenosti
9.
Návrhy ekologicky šetrných osvětlovacích soustav
9.1.
Popis programu Relux
9.2.
Postup návrhu osvětlovací soustavy pomocí programu Relux
9.3.
Výběr svítidla
9.3.1.
Počet světelných míst
9.3.2.
Pořizovací cena osvětlovací soustavy
9.3.3.
Odebraná elektrická energie osvětlovací soustavou za 1 rok
9.4.
Návrh osvětlovací soustavy pro komunikaci třídy CE1
9.4.1.
Použití svítidla řady ST 100 s výkonem 150 W s vypouklým difuzorem
9.4.2.
Použití svítidla řady ST 100 s výkonem 150 W s plochým difuzorem
9.4.3.
Zhodnocení a volba svítidla pro třídu osvětlení CE1
9.5.
Návrh osvětlovací soustavy pro komunikaci třídy CE2
9.5.1.
Použití svítidla řady ST 100 s výkonem 150 W s vypouklým difuzorem
9.5.2.
Použití svítidla řady ST 100 s výkonem 150 W s plochým difuzorem
9.5.3.
Zhodnocení a volba svítidla pro třídu osvětlení CE2
10.
Závěr

Úryvek

"1.2 Infračervené záření

Infračervené záření obsahuje vlnové délky 1 mm – 780 nm a pokrývá frekvence 300 GHz - 400 THz. Zdrojem infračerveného záření je nejen sluneční záření, ale jsou jím
i všechny molekuly, jsou-li dostatečně zahřáté, proto je možné říci, že se infračervené záření projevuje teplenými účinky. Také člověk je slabý infračervený zářič na vlnových délkách cca 100 mm. Využít infračervené záření je možné například pro: infrakamery (hledání osob, kontrola izolačních vlastností budov), infrafotografie, CO2 laser k obrábění, nekrvavý skalpel (umrtvuje při řezu), dálková ovládání spotřební elektroniky a mnohé další využití.
Infračervené záření je podle mezinárodního doporučení CIE rozděleno do tří pásem:
• IR-A: blízkou infračervenou o vlnových délkách 780 nm až 1,4 μm
a frekvencích 390 THz až 215 THz
• IR-B: střední infračervenou o vlnových délkách 1,4 μm až 3 μm a frekvencích 215 THz až 100 THz
• IR-C: vzdálenou infračervenou o vlnových délkách 3 μm až 1 mm
a frekvencích 100 THz až 300 GHz

1.3 Ultrafialové záření

Ultrafialové záření (UV) je optické záření o vlnových délkách 400 nm až 10 nm
a frekvencích 750 THz až 30 HHz. Podle mezinárodního doporučení CIE se ve zmíněném spektrálním rozsahu věnuje pozornost zejména třem druhům UV záření:
• UV-A: o vlnových délkách 315 nm až 400 nm a frekvencích 9,5•1014 Hz až 7,5•1014 Hz
• UV-B: o vlnových délkách 280 nm až 315 nm a frekvencích 1•1015 Hz až 7,5•1014 Hz
• UV-C: o vlnových délkách 100 nm až 280 nm a frekvencích 3•1015 Hz až 1•1015 Hz

UV záření vzniká při přechodech v atomových obalech prvků. Jeho přirozeným zdrojem je sluneční záření a nejběžnějším umělým zdrojem je výbojka, kde vzniká při elektrickém výboji ve rtuťových parách. (Proto pro osvětlovací účely musí být taková výbojka, ať už nízkotlaká v místnostech či vysokotlaká v osvětlení veřejné dopravy, opatřena luminiscenční látkou, měnící neviditelné UV záření na viditelné světlo různých barev.)
UV záření vytváří ionosféru a také vyvolává některé chemické reakce, zejména ty, kde může svou energií štěpit jinak pevné chemické vazby. To se uplatní mimo jiné i při bělení prádla (Chlór po osvícení UV zářením začne rychle reagovat, protože UV záření zničí vazbu
a Cl2 se rozpadne na extrémně reaktivní samostatné atomy Cl.). Dále se používá například
k hubení mikroorganismů, při kontrole bankovek atd. UV záření přicházející ze Slunce způsobuje v malých dávkách opalování kůže, ve velkých však vyvolává rakovinu kůže (fotony UV záření mohou poškodit DNA, což může způsobit jak odumření buňky, tak i její nekontrolovanou reprodukci rakoviny). Část UV záření dopadajícího na Zemi ze Slunce, a to právě ta životu spíše nebezpečná, je absorbována v ozónové vrstvě. Proto s obavami sledujeme "ozonové díry" i jejich původce. UV záření je také z velké části absorbováno ve skle (s výjimkou skla křemenného)."

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky, grafy, schémata a ilustrace, rozsah čistého textu činí cca 43 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23684
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse