Ekologie


Kategorie: Biologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68, Hradec Králové

Charakteristika: Práce je učební pomůckou z biologie, která předkládá základní přehled z oblasti ekologie. Zabývá se obecnými pojmy a uvádí jednotlivé složky životního prostředí. Sleduje přírodu od buňky, její strukturu a dělení až po rostliny, člověka a mikroorganismy. Každou složku detailně zpracovává a vysvětluje definice a vztahy.

Obsah

1.
Definice
2.
Historie
3.
Základní pojmy
3.1.
Biotické složky životního prostředí
3.1.1.
Látkové složení organismů
3.1.2.
Biotické jednotky
3.1.2.1.
Buňka
3.1.2.2.
Organismus
3.2.
Abiotické složky životního prostředí
3.2.1.
Sluneční záření
3.2.2.
Atmosféra
3.2.3.
Hydrosféra
3.2.4.
Pedosféra
4.
Biogeochemické cykly
5.
Ekosystém
5.1.
Biotické podmínky v ekosystému
5.2.
Efektivnost ekosystémů
5.3.
Biomasa
5.4.
Lidský faktor v ekosystémech
6.
Rostliny
6.1.
Výživa rostlin
6.2.
Fotosyntéza
6.3.
Ochranné látky rostlin
6.4.
Paraziti rostlin
7.
Mikrobiologie
7.1.
Vlastnosti mikroorganismů
7.2.
Rozdělení
7.2.1.
Prokaryotní mikroorganismy
7.2.2.
Autotrofní a heterotrofní bakterie
7.2.3.
Aerobní a anaerobní bakterie
7.2.4.
Eukaryotní organismy
7.2.5.
Viry
7.3.
Vliv vnějšího prostředí
7.4.
Vzájemné vztahy mikroorganismů
7.5.
Chemická komunikace mezi organismy
7.5.1.
Vnitrodruhové chemické signály a semiochemikálie
7.5.2.
Mezidruhové chemické vlivy a semiochemikálie


Úryvek

"HUMUS
Ze všech organických živočišných i rostlinných odpadů vzniká biodegradačními procesy, činností hub a mikroorganismů, humus, který je souborem organických látek rostlinného i živočišného původu, které jsou v různém stupni rozkladu.
Humifikace opadanky = tvorba humusu
Postupný rozklad organické hmoty, biologický proces urychlovaný vyšší teplotou a vlhkostí. Směrem do hlubších vrstev je humus postupně stále více promícháván s minerální složkou půdy, výsledkem jsou organické půdní koloidy, které mají tmavě hnědé zbarvení a obsahují huminové kyseliny a jejich soli = huminy a fulvokyseliny a jejich soli (stále se jedná o heterogenní prostředí - org. a anorg. složka oddělena).
huminové kyseliny - velké polymery, jejichž stavební prvky jsou rovněž složité komplexní molekuly tvořené aromatickými iso- nebo heterocyklickým skeletem, ten je propojen kyslíkovými nebo dusíkovými můstky a nese reaktivní skupiny (většinou methoxylové -OCH3, nebo aminoskupiny NH2-)
fulvokyseliny - organické polymerové kyseliny bohaté především na fenolovou složku, silná redukce dusíkatých reaktivních skupin
Mezi huminovými kyselinami nebo fulvokyselinami a jíly vznikají velmi silné komplexy, v některých půdách až 50% nebo dokonce všechen půdní uhlík spojen do komplexů s jíly a pevně jimi poután (homogenizace, chemické propojení organiky a anorganiky) => determinace fyzikálních vlastností půdy

Opadanka je nejprozkoumanější organickou potravou (listí a jehličí), v oblastech mírného pásma činí vrstva opadaného listí a jehličí 3 tuny/ha/rok, v tropických lesích (listnatých) je to až 15 tun/ha/rok.
Spadlé listí obsahuje:
polysacharidy (škrob, celulóza)
lignin 10-30%
bílkoviny (v malé míře)
oleje, vosky, tanin (tříslovina)
pryskyřice
minerální látky (Ca 1,5-2%, K v opadance pouze 0,5%, esenciální prvek pro rostliny, před opadáváním listí přechází draslík do kmenů a větví, Na 1%, P < 0,2 %...)

Suché spadané listí, obvykle chudé na obsah vody, po zvlhčení a stlačení - vyluhování rozpustných solí a obalení odumřelých listů vodním filmem. Stonožky, mlži, plži a podobní trhají listy a další odpad na jemné kousky a trávením je mění v granule, které spojují ale neslučují s nepohlcenými rostlinnými pletivy a částicemi půdy a vzniká tak směs drť (moder). Obsahuje ještě velké množství celulózy a ligninu. Je to prostředí příznivé pro další rozkladnou činnost zejména hub, ale i bakterií, sinic a řas. Tyto mikroorganismy začínají na změkčené a natrávené hmotě svoje potravinové rozkladné řetězce a vzniká tak měl, který je stále směsí. Má charakteristické tmavé zabarvení díky zvýšenému obsahu uhlíkatých sloučenin, resp. uhlíku.
Zdroj výživy pro malé heterotrofní organismy s krátkým životním cyklem, ale ohromným výkonem (bakterie, houby, plísně...). V půdě dále probíhá velmi složitá činnost různých drobných organismů (larev, brouků, roztočů, mravenců...), tyto organismy soupeří rovněž o organické zbytky, které by jinak měly tendenci hromadit se, čímž by mohly vyvolat takové zdržení cyklu uhlíku, že by se v extrémním případě zastavil život na Zemi.
Konečný výsledek činnosti těchto drobných organismů a mikroorganismů (bakterií, plísní a hub) je uvolnění prvků jako C, O, H, N, P, S a to ve formě, kterou mohou vyšší rostliny - asimilovat, jde o proces mineralizace (jakmile dochází k uvolňování anorg. komponent), uvolňování minerálních živin z organických látek, jejich úplný rozklad, při němž je uvolňována poslední část energie původně vázaná fotosyntézou rostlin (rozkladné bakterie spotřebovávají kyslík a uvolňují energii).
Uhlík je mineralizován na CO2, z něhož fotosyntézou vzniká organická hmota, čímž se uzavírá cyklus.
Na bohaté půdě s velkou diverzitou druhů pokračuje aktivita dále především vlivem žížal (konzumují organické zbytky z půdy, spolu s anorganickými složkami je polykají , 1 žížala vyloučí za rok asi 0,5 kg trusu, ve střední Evropě nižší odhad počtu žížal - 30 000 kusů/ha, který může zpracovat 1,5 tuny listů za sezónu, tj. promísit 15 tun suché půdy). Žížaly upravují sekrecí ze zvláštních žláz živnou hmotu z půdy a rostlinných odpadů na neutrální nebo alkalické pH. Hmota zpracovaná žížalami je komplexním propojením anorganické zeminy a anorganických koloidů, strávená rostlinná hmota se zcela zapojuje do hlíny a vytváří jílovito-humusovité komplexy, jejichž složky již nelze mechanicky oddělit = mul (mydát, prsť) neboli jemný humus. Stálými pohyby žížal, které mají smíšenou organicko-minerální výživu, se mul zapojuje do svrchní vrstvy půdya dává jí obvykle temnější zabarvení.
Moder, měl a mul postupně vytvářejí tzv. koprogenní humus, který se vyznačuje existencí četné a rozmanité pedofauny. Mravenci jsou v ekosystémech často podceňováni - jejich úloha je však důležitá, např. v tropech termiti vynášejí zeminu z hloubky na povrch při tvorbě termitišť, čímž kypří tvrdou železitou půdu. V půdě existuje i makrofauna (krtek, myš...), provzdušňuje a promíchává půdu (humus do větších hloubek).
Význačný znak transformace rostlinné biomasy na kvalitní koprogenní humus je zvýšení poměru N:C."

Poznámka

Důležité pojmy jsou tučně zvýrazněny. Práce je na dobré úrovni.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25285
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse