Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ekologie České republiky

Ekologie České republiky

Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá stavem ekologie v České republice. Nejprve definuje základní ekologické pojmy, poté se zabývá ochranou životního prostředí a řešením nejdůležitějších ekologických problémů. Věnuje se charakteristice chráněné krajinné oblasti Blaník.

Obsah

1.
Úvod
2.
Základní ekologické pojmy
3.
Ochrana životního prostředí a řešení ekologických problémů
3.1.
Příroda České republiky
3.2.
Ochrana přírody
3.3.
Ochrana druhů
3.4.
Chráněná území
3.5.
Instituce zabývající se ochranou přírody
3.6.
Ochrana životního prostředí jako celku
3.7.
Instituce a organizace
3.8.
Světové programy a úmluvy v oblasti životního prostředí
3.9.
Naše zákony v oblasti životního prostředí
3.10.
Řešení vybraných ekologických problémů
4.
Rozbor vybrané lokality – CHKO Blaník

Úryvek

" Ekologie nás učí, jak se máme chovat k životnímu prostředí. Různé organizace a mezinárodní úmluvy pak stanovují, jaká je únosná hranice znečišťování, jaký je povolený limit v množství škodlivin vypouštěných do vzduchu, moří a oceánů. Co je to ale platné, když se všechno dá šikovně zařídit tak, aby se nikdo nedozvěděl, kolik toho ve skutečnosti obrovské společnosti do přírody vypustí? Nebo jakou mají cenu mezinárodní úmluvy o zákazu vypuštění freonů do atmosféry, když největší znečišťovatel odmítne podepsat, čímž dává celému světu jasně najevo, že on nikoho poslouchat nemusí?
Pokud někdo bere záchranu životního prostředí opravdu vážně, jsou to obyčejní lidé, kteří denně chodí třídit pár PET lahví, sklo a starý papír. Nevím, kolik jich je, ale během tří let se například v Táboře podařilo zvýšit množství vytříděných plastů o 52 %. To se jeví jako velmi pozitivní výsledek, ale není to málo oproti tomu, kolik nerozložitelného materiálu přibylo? Stačí se například podívat na statistiky z Prahy – ročně zde „vzniká“ skládka nevytříděného odpadu o velikosti Letenské pláně. Samozřejmě to neznamená, že by naše hlavní město leželo zahrabané pod odpadky, protože se vše pálí. Tím se jistě napomáhá zvyšování kvality ovzduší. A co se nespálí, to se „uklidí“, abychom se s tím za pár let, až na takovéto oblasti budeme chtít vystavět další z hypermarketů, mohli setkat.
Myslím, že si ani neuvědomujeme, jak moc ničíme přírodu. Není to jen ustavičné znečišťování, ale již výše uvedené zastavování volných ploch (což v důsledku může vést k dalším povodním, protože zabetonovaná půda nevsakuje vodu), kácení lesů a narušování přirozeného prostředí zvířat. Nechci uvěřit skeptikům, kteří tvrdí, že za pár desítek let budou děti znát zajíce, krávu či vrabce jen z učebnic ...

ZÁKLADNÍ EKOLOGICKÉ POJMY

Ekologie je věda zkoumající vztahy organismů k vnějšímu prostředí a vztahy organismů navzájem (včetně člověka). Patří mezi základní biologické disciplíny a zároveň je vědou interdisciplinární; poskytuje teoretický základ všem aktivitám vedoucím k ochraně životního prostředí. Ekologie obecná se zabývá obecnými přírodními zákonitostmi, které objasňuje, třídí a shrnuje; získané poznatky uplatňuje při sestavování syntetických závěrů. Sleduje tři základní úrovně: jedince (viz též autekologie), populaci (viz též demekologie) a společenstvo nebo ekosystém (viz též synekologie). Ekologie speciální se zaměřuje na vybrané problémy mikroorganismů, rostlin a živočichů na různých ekologických úrovních (zabývá se např. ekologií drobných zemních savců žijících na výsypkách po hnědouhelné těžbě). Ekologie aplikovaná se zabývá problémy životního prostředí, znečišťováním ovzduší, půdy a vody; hledá postupy pro tvorbu optimálního životního prostředí člověka a pro ochranu přírody. Ekologie krajiny spolupracuje s geografií, úzce souvisí s ekonomií a využívá poznatky aplikované ekologie; sleduje krajinu jako jednotný územní celek sestávající ze souboru ekosystémů a veškerých lidských aktivit. Jejím úkolem je sladit ekonomické aktivity s typem krajiny.
Autekologie je část obecné ekologie zabývající se jednotlivými živočišnými a rostlinnými druhy. Studuje dopad vlivu prostředí na schopnost adaptace organismu (morfologické, fyziologické, etologické a další).
Demekologie je populační ekologie – část obecné ekologie zabývající se studiem populací a jejich vlastností, vztahem populace k prostředí, jejím začleněním do ekosystému. Zjišťuje množivost, úmrtnost, věkovou strukturu, růst populace a další faktory.
Synekologie je součást obecné ekologie zabývající se studiem biocenóz a jejich organizací, studiem ekosystémů a jejich biogeochemických cyklů a toku energie.
Ekosystém je ekologický systém – základní funkční jednotka v přírodě; charakterizována vzájemnou interakcí živých organismů (rostlin a živočichů) a jejich vztahy k fyzikálním a chemickým faktorům vnějšího prostředí. Živá část ekosystému zahrnuje producenty (autotrofní rostliny),
Tok energie je jedna ze základních funkčních vlastností ekosystému. Hlavním zdrojem energie na Zemi je sluneční záření, využívané zelenými rostlinami při fotosyntéze, pomocí níž vyrábějí organickou hmotu využitelnou konzumenty a dekompozitory. Na každé potravní úrovni se až 90 % energie rozptyluje ve formě tepla."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a fotografie. Čistého textu v práci je cca 24 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15235
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse