Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ekologie - definice základních pojmů

Ekologie - definice základních pojmů

Kategorie: Ekologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce v souvislém, velmi nepřehledném textu, seznamuje se základními ekologickými pojmy. Definuje např. biologii, ekosystém, ekologii, i různé formy diverzity apod.

Obsah

1.
Biologie
2.
Organismus
3.
Populace
4.
Společenstvo
5.
Ekosystém
6.
Biotop
7.
Biosféra.
8.
Obecná ekologie.
9.
Speciální ekologie
10.
Autekologie,
11.
Synekologie
12.
Demekologie
13.
Demografie
14.
Biologické disciplíny
15.
Biodiverzita
16.
Lokální diverzita
17.
Regionální diverzita
18.
Globální diverzita
19.
Obsah ekologie
20.
Druh (species)
21.
Speciace alopatrická, peripatrická, sympatrická
22.
Biologická evoluce
23.
Genetický drift (posun)
24.
Adaptace
25.
Nejstarší organismy
26.
Teplota
27.
Bergmanovo pravidlo
28.
Allenovo pravidlo
29.
Glogerovo pravidlo
30.
Sluneční záření ovlivňuje
31.
Definice populace:
32.
Mezidruhové vztahy
33.
Mutualismus
34.
Komenzál
35.
Mezidruhová konkurence
36.
Ekotonální efekt
37.
Diaspora
38.
Klimax
39.
Ekologická fluktuace
40.
Degradační sukcese
41.
Zpětná sukcese
42.
Sekulární vývoj
43.
Živá hmota
44.
Hydrologický cyklus
45.
Uhlík
46.
Kyslík
47.
Dusík
48.
Fosfor
49.
Síra
50.
Albedo = odrazivost.
51.
Skleníkový jev
52.
Ozón
53.
Aerosoly a prach

Úryvek

"Biologie-vědecké s tudium interakci,které ovlivňují početnost a rozšíření organismů§
Organismus-jedinec,nejnižší sledovaná jednotka
Ekologii
Populace-soubor všech jedinců jednoho druhu,kteří se společně vyskytují na jednom spol.uzemí§
Společenstvo-soubor všech jedinců všech druhů,vyskytujícím se na jednom spol.uzemí v jednom čase§
Ekosystém-společenstvo-zahrnuje živé (biotické) složky přírody, mezi kte¬rými neustále probíhá výměna hmoty, energie, vody, prvků a jejich sloučenin, a představuje tedy způsob náhledu na dynamiku přírody, v níž se spojují její živé a neživé (abiotické) složky základní funkční jednotka přírody Ekosystém je tvořen čtyřmi tzv. funkčními složkami: biotopem, producenty, konzumenty a dekompozitory
Biotop představuje souhrn všech neživých (abiotických) součástí přírody. Za producenty považujeme všechny autotrofní organismy (fototrofní bakterie, zelené rostliny, řasy a sinice Jako konzumenti zde vystupují organismy, které nejsou schopny fotosyntézy
Biosféra.globalni.ekosystem.cele.zeme
Obecna.ekologie.zobecneni.jevu.bez.ohledu.na.systematickou.prislusnost
Specialni.ekologiestudium.životních.podmínek.organismuv různých,typech,prostredí
Autekologie,ekologie.jednotlivých,druhů,
Synekologie,studium,společenstev,jejich,organizaci,studium,ekosystemů,
Demekologie-studium populace kolísani početnosti,
Demografie-studium populace ve vztahu ke človeku.
Biologiceke disciplíny-7 –morfologie-veda o tvaru a jeho zmenách, fyziologie – zabývá se procesy uvnitř organismů, jejich vzájemným ovlivňováním; etologie zabývá se chováním živočichů,biogeografie – věda o rozšíření jednotlivých druhů,evoluční biologie – studuje zákonitosti vývoje života na Zemi,příčiny a mechanizmy adaptací jednotlivých orgánů, vývoj různých skupin organismů i celých ekosystémů v historii, úzká souvislost i s genetikou pomáhá pochopit mechanizmy, pomocí kterých dochází k jednotlivým událostem, systematická biologie – pojetí druhu, klasifikace organismů, jejich příbuzenské vztahy,
Biodiverzita Rozmanitost živého světa je možno sledovat na různých úrovních. Ekologie – zkoumá zejména rozmanitost společenstev z hlediska počtu druhů, kterými jsou společenstva tvořena. Ekologie si klade otázky, jaké faktory a procesy ovlivňují diverzitu v různých prostředích; při hledání odpovědí často nutná syntéza poznatků ze všech úrovní ekologie
Lokální diverzita – druhová rozmanitost společenstev. Ekologie tradičně studuje problémy koexistence více druhů v rámci jednoho společenstva a procesy, vedoucí k minimalizaci konkurence. "

Poznámka

Práce je místa psána bez diakritiky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17061
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse