Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ekologie, odpady a znečištění

Ekologie, odpady a znečištění

Kategorie: Ekologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá ekologií, odpady a znečištěním. Věnuje se dopadům působení člověka na Zemi, narůstajícímu množství odpadů a skládek, i znečistění v obecné rovině. Charakterizuje planetu Zemi, popisuje její jednotlivé sféry. Pojednává o ekologických problémech dnešní doby, jmenuje nejpalčivější témata, a snaží se najít řešení.

Obsah

Úvod
1.
Země – jediná planeta, kde existuje život
1.1.
Vznik – jak to začalo
1.2.
Člověk a příroda
1.3.
Přírodně sociální problémy
2.
Atmosféra – to, co potřebujeme každý den a nikdy neuvidíme
2.1.
Složení atmosféry
2.2.
Skleníkové plyny
2.2.1.
CO2 – oxid uhličitý
2.2.2.
CH4 – methan
2.2.3.
Další skleníkové plyny
2.3.
Skleníkový efekt
2.3.1.
Přírodní skleníkové efekt
2.3.2.
Antropogenní skleníkový efekt
2.4.
Narušování ozonosféry
2.5.
Smog
2.5.1.
Kyselý smog
2.5.2.
Fotochemický smog
2.6.
Každý je vinen
3.
Hydrosféra – téměř samozřejmost
3.1.
Modré bohatství
3.2.
Podpovrchová voda – záchrana
3.2.1.
Špatný tah – používání v zemědělství
3.3.
Znečištění a nedostatek – zkáza
3.3.1.
Evropa
3.3.2.
Afrika
3.3.3.
Amerika
3.3.4.
Asie
3.4.
Spotřeba vody
3.4.1.
U nás a ve světě
3.4.2.
Vývoj spotřeby vody v ČR
3.5.
Každý je vinen
4.
Pedosféra – to, co je naprosto přirozené
4.1.
Půda – úrodné bohatství
4.2.
Voda a půda – velmi tenká hranice
4.2.1.
Polutanty – „znečišťovatelé“
4.3.
Porušení podzemních nádrží
4.4.
Čištění kontaminovaných půd
4.5.
Nevhodné obdělávání půdy
4.6.
Asfalt a beton
4.7.
Každý je vinen
5.
Odpady – cena za naše pohodlí
5.1.
Jen odpadky…
5.2.
Půl tuny na osobu
5.3.
Odpady z podniků
5.3.1.
Recyklovaný odpad
5.4.
Možná řešení
5.4.1.
Zásada tří „R“
5.4.2.
Zero waste – „Zapomeňte na slovo odpad, existují jen suroviny“
5.5.
Každý je vinen
6.
Celý svět
Závěr

Úryvek

"2. 2. 1. CH4 – methan

Methan neboli bahenní plyn, další skleníkový plyn. Podíl na skleníkovém efektu má pouze 20%, oproti CO2, který má podíl 80%. Hlavním zdrojem metanu jsou: mokřady, močály a tundra, antropogenní zdroje ( těžba uhlí, ropy, rýžová pole, střevní fermentace a výkaly živočichů, skládky odpadu a pálení biomasy).
Po průmyslové revoluci vzrostl podíl CH4 v atmosféře mnohem více než u CO2 – o 143% - z 0,70 ppm na 1,70 ppm.

2. 2. 1. Další skleníkové plyny
Další skleníkové plyny jsou N2O a freony (CFC), ty však už nemají takový vliv na zvyšování skleníkového efektu. Freony byly zakázány v 80. letech.

2. 3. Skleníkový efekt
Skleníkový jev můžeme pro názornost rozdělit na složku přirozenou a antropogenní. Skleníkový efekt je v dnešní době velmi známý, jeho podstatu si můžeme vyhledat kdekoliv. Skleníkový efekt způsobuje velmi diskutované globální oteplování. Proto je zde jen pár vět.

2. 3. 1. Přírodní skleníkový efekt
Skleníkový jev přirozený, jak už sám název napovídá, je vyvolán tzv. přirozenými skleníkovými plyny, které se do atmosféry dostávají v důsledku přirozených procesů (např. vulkanismus...). Tento jev považujeme z hlediska člověka za pozitivní. Udává se, že pokud by neexistoval, byla by teplota na Zemi asi o 30-33 °C nižší a nemohl by zde tedy existovat život.

2. 3. 2. Antropogenní skleníkový efekt
Antropogenní skleníkový jev, zvaný též zvýšený skleníkový jev či jev Arrheniův, vzniká v důsledku zvýšené koncentrace skleníkových plynů z antropogenní činnosti. Název jevu (v anglosaské literatuře označovaný termínem "hot-house" či "green-house effect") napovídá, že při něm dochází k obdobným dějům jako uvnitř zahradního skleníku.

2. 4. Narušování ozonosféry
Další globální problém týkající se atmosféry. Ozonosféra je nezbytným předpokladem pro existenci života na povrchu Země, protože zabraňuje pronikání ultrafialového slunečního záření. Proto je nebezpečný růst ozónových děr. Na těch se podílí rostoucího množství některých radikálů - Cl, Br, NO, OH - pocházejících z průmyslových i zemědělských emisí freonů, halonů, NOx a CH4. Značný význam pro narušování ozonosféry mají též emise oxidu dusíku z nadzvukové i konvenční letecké dopravy.

2. 5. Smog
Dalším problémem souvisejícím se znečištěním vzduchu je smog. Pojem smog vznikl spojením dvou anglických slov: smoke – kouř a fog – mlha. Smog je chemické znečištění atmosféry, které je způsobené lidskou činností."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky, grafy a fotografie. Čistého textu v práci je cca 9 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15555
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse