Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ekologie - pojmy

Ekologie - pojmy

Kategorie: Ekologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

Ekologie. Ekologická valence. UV Záření. Ozonosféra. Troposféra. Skleníkový jev. Inverze. Hydrosféra. Hornina. Nerost. Stopový prvek. Populace. Predace. Parazitizmus. Symbióza. Ekosystém. Producent v ekosystému. Konzument v ekosystému. Reducent v ekosystému. Potravní řetězce.Organismus autotrofní. Organismus heterotrofní. Produkce ekosystému. Ekosystém přirozený. Ekosystém umělý. Biosféra. Vegetační pás. Vegetační stupeň. Složky životního prostředí člověka. Biodiverzita. Mutace. Cizorodá látka. Stresová situace. Choroba civilizační. Komplexnost vlivů prostředí na člověka. Lidská populace. Nerovnoměrnost růstu lidské populace. Exponenciální růst. Kyselý déšť. Acidifikace prostředí. Emise. Imise. Freony. Smogová situace. Fotochemický smog. Vodohospodářské stavby. Meliorace. Eroze půdy. Desertifikace. Odpadní vody. Pitná voda. Biokoridor. Velkoplošná chráněná území - Národní park, Chráněná krajinná oblast. Maloplošná chráněná území - Národní přírodní rezervace, Přírodní rezervace, Národní přírodní památka, Přírodní památka, Památný strom. Revitalizace. Pohoda prostředí. Klimatizace. Akustická pohoda prostředí. Decibel. Urbanizace. Městské zóny. Funkce městské zeleně. Ekotoxikologie. Hygienická přístupnost. Hygienické limity. Hodnocení prostředí. Indikátory prostředí. Ionizující záření. Dozimetry. Radioaktivní záření. Radon. Přírodní zdroj. Obnovitelný přírodní zdroj. Neobnovitelné přírodní zdroje. Chemizace zemědělství. Biocid – pesticid. Intenzifikace zemědělství. Integrované přístupy v zemědělství. Ekologické zemědělství. Bioprodukt. Les hospodářský. Mimoprodukční funkce lesa - funkce klimatická, funkce hydrická, hospodářská a protierozní, funkce hygienicko-zdravotní a rekreační. Rudy. Nerudné suroviny. Fosilní paliva. Povrchová těžba. Hlubinná těžba. Chemická těžba. Jaderná energie. Solární energie. Vodní energie. Biomasa. Snižování energetické náročnosti. Hlavní průmyslové oblasti. Eutrofizace vody. Typy dopravy. Ekologicky šetrný výrobek. Prevence negativních vlivů. Odpady. Nebezpečné odpady. Druhotná surovina. Recyklace. Komunální odpady. Kompostování. Energetické využívání odpadů. Skládkování. Toxicita. Chemizace prostředí. Kogenerace. Tepelné čerpadlo. Biotechnologie. Bioplyn. Bionafta. Typy vodních elektráren - velké vodní elektrárny, přečerpávající vodní elektrárny, malé vodní elektrárny. Územní plánování. Ekologická újma. Ekonomické stimuly. Poplatky. Pokuty. Mezinárodní úmluvy. Ekologická zátěž ekonomiky. Ekologická daňová reforma. Externality. Pilíře udržitelného rozvoje. Principy udržitelnosti rozvoje. Státní správa a dozor v oblasti ŽP. Česká inspekce ŽP. Státní fond ŽP. Všeobecná zákonná úprava ŽP. Zákonná úprava jednotlivých složek a úseků ŽP. Směrnice EU. Nařízení EU. Národní strategie udržitelného rozvoje. Mezinárodní organizace – UNESCO, UNEP, UNDP. Agenda 21.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera3885
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse