Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ekonomická analýza

Ekonomická analýza


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Mezinárodní vzdělávací institut, s.r.o., Praha 7

Charakteristika: Práce pojednává o ekonomické analýze. Rozebírá Porterův model a SWOT analýzu.

Obsah

1.
Vypracujte Porterův model pro vybranou organizaci
2.
Vypracujte SWOT analýzu pro vybranou organizaci

Úryvek

"SWOT ANALÝZA – VODAFONE CZECH REPUBLIC A.S

Silné a slabé stránky
3.
KRITÉRIUM HODNOCENÍ
negativní 1 2 3 4 5 Pozitivní
Péče o zákazníky ANO
Flexibilita
Pokrytí LTE ANO
Pokrytí „hlas“ ANO
Nízké ceny Spíše Ano
Originální marketingová komunikace Spíše Ano
Image
Nabídka služeb Spíše Ano
Věrnostní program ANO
Příležitosti a ohrožení
KRITÉRIUM HODNOCENÍ
negativní 1 2 3 4 5 Pozitivní
Snížení cen Příležitost
Zlepšení pokrytí pro hlas Příležitost
Věrnostní program Příležitost

Zvýšení cen Hrozba
Neschopnost získat nové zákazníky
Zhoršení pokrytí Hrozba
Nesrozumitelná reklama
Vyhodnocení

Společnost Vodafone má spoustu silných stránek, ale má i slabé stránky, mezi něž patří například slabé pokrytí pro potřeby hlasových hovorů. Dále také nemá žádná věrnostní program pro stávající a dlouholeté zákazníky.

Návrhy a opatření

• Zavedení věrnostního programu – slevy pro stávající zákazníky, seniorské tarify atd.
• Zlepšit pokrytí hlas – zainvestovat výstavbu nových vysílačů v lokalitách, kde není pokrytí – tím by společnost získala nové zákazníky."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a grafy o rozsahu cca 1 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56fab13c7f40f.zip (101 kB)
Nezabalený formát:
Ekonomicka_analyza_seminarka.doc (165 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse