Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ekonomická angličtina - slovíčka

Ekonomická angličtina - slovíčka


Kategorie: Ekonomie, Ekonomické cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje 421 slovíček, která jsou rozčleněna do několika podkapitol. Slovíčka jsou na vysokoškolské úrovni a jsou řazena podle abecedy.

Obsah

1.
Forms of business organization
2.
Market
3.
Money
4.
Banks
5.
Marketing

Úryvek

"commercial loan komerční půjčka
considerable značně velký
consultancy poradenství
controlling interest většinová účast, majorita, rozhodující podíl
credit card kreditní karta
credit limit úvěrový limit
credit line úvěrový limit
current account běžný účet
deposit vklad
deposit account vkladní účet
direct debit přímé inkaso z účtů
engage zaměstnat
entrepreneur podnikatel
equity hodnota majetku
financial resources finanční zdroje, prostředky
funds peněžní prostředky
charge poplatek, závazek, břemeno
in advance v předstihu
in practice ve skutečnosti
instalment splátka
instead místo toho
interest úrok
joint stock company akciová společnost
liability odpovědnost, závazek
long-term loan dlouhodobý úvěr
margin marže
maturity splatnost pohledávky
maturity day den splatnosti
money order platební příkaz
money transfer order převodní příkaz
moreover navíc"

Poznámka

Práce je ve formátu MS Excel (*xls).

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x491eaae272161.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
slovicka_englishforeconomics.xls (93 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse