Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ekonomické teorie - od starověku po fyziokratismus

Ekonomické teorie - od starověku po fyziokratismus

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato seminární práce shrnuje základní téze, které byly charakteristické pro jednotlivé vývojové etapy ekonomického myšlení. Zabývá se např. Starověkým Řeckem a Římem, Scholastikou, Kanonistikou, Merkantilismem, Kameralismem a Fyziokratismem.

Obsah

1.
Úvod
2.
Starověké Řecko a Řím – úvod
2.1
Antické Řecko
2.2
Antický Řím
3.
Scholastika, Kanonisté
3.1
Scholastika
3.2
Kanonisté
4.
Merkantilismus
4.1
Raný merkantilismus
4.2
Rozvinutý merkantilismus
5.
Kameralismus
6.
Filozofové přirozených zákonů
7.
Fyziokratismus
8.
Závěr
Použitá literatura

Úryvek

"3. SCHOLASTIKA, KANONISTÉ
3.1 Scholastika
Pochází z latinského slova scholla = škola, neboli středověká školská filozofe. Zdrojem scholastiků byly ideje antické filozofie (Platóna a především Aristotela, kterého si vážili a jeho názory si přizpůsobovali svým cílům). Historicky lze rozdělit scholastiku na tři období:
1) ranná scholastika (9. – 13. st), 2) klasická scholastika (14. – 15. st.) – převládal zde aristotelismus, 3) pozdější scholastika (15. – 16. st.).
Významným představitelem byl Tomáš Akvinský (viz. později kanonisté).

3.2 Kanonisté
Učení tzv. kanonistů byl hlavním ekonomickým myšlením rozvinutého feudalismu. Kanonisty byli především církevní myslitelé, kteří se podílel na vypracování církevního, tzv. kanonického práva (vrchol církevního myšlení).
Představitelem byl Tomáš Akvinský, často také nazýván „doktor angelicus“. Své názory vyjádřil ve spise „Summa Theologicae“ Také prosazoval dělbu práce, ale zaměřil se na duševní a fyzickou práci. Zastával názor, že jedni jsou předurčeni k tomu, aby obdělávali pole, jiní stavěli atd., a druzí, aby se věnovali duchovní činnosti v zájmu spasení ostatních.
Obhajoval soukromé vlastnictví tím, že dává podnět k práci.
Kanonisté pokládali náklady jako náklady na přiměřenou výživu rodiny výrobce či obchodníka, odpovídající jejich společenskému postavení. Obchodní zisk pokládají za povolený, ale jen tehdy, pokud je mírný a slouží obchodníkovi jako zdroj obživy nebo je-li k podpoře chudých a jejím sledován veřejný užitek. Odmítají úrok, především lichvu – peníze neplodí peníze. Peníze pojali jako míru hodnot, oběživo a záruku na budoucí statky.
Tato ideologie byla velmi zahalena do náboženského roucha a nepřinesla do historického vývoje nijak velký přínos.

4. MERKANTILISMUS
Merkantilismus bylo první ekonomické učení kapitalismu, jeho vznik spadá a rozvíjí se od 16. století. Odráží počáteční stádium vývoje kapitalismu, kde byl převažující formou kapitálu kapitál obchodní.
Tento ekonomický směr se soustřeďuj na otázky oběhu a peněz. Problém bohatství, které bylo spojeno s penězi a drahými kovy, se stal ústředním problémem merkantilistického učení.
Podle merkantilistů je hlavním zdrojem bohatství obchod (hlavně zahraniční). Sice i obchod uvnitř země může obohatit jednotlivce, ale neobohatí stát jako celek. Z toho vyplývá, že zdrojem bohatství státu může být pouze aktivní zahraniční obchod, který zaručuje příliv drahých kovů do země.
Merkantilismus můžeme rozdělit do dvou období:
o raný merkantilismus (monetární systém, bullionismus)
o rozvinutý merkantilismus (manufakturní systém)
Tyto dvě fáze spojuje úsilí o dosažení maximálního přílivu peněz a drahých kovů do země, ale různí se v názorech na opatření, jak toho dosáhnout."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9188
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse