Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Ekonomické vyhodnocení denního svícení u motorových vozidel ve vazbě na jejich spotřebu elektrické energie - diplomová práce

Ekonomické vyhodnocení denního svícení u motorových vozidel ve vazbě na jejich spotřebu elektrické energie - diplomová práce


Kategorie: Doprava, Strojírenství, Konstruktérství

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Diplomová práce se zabývá stanovením spotřeby paliva v automobilu při využití různých světelných systémů. Úvodní části se dotýkají vztahu osvětlení automobilu a bezpečnosti a seznamují s jeho mezinárodní úpravou. Následně je podán přehled světelných systémů používaných v současné době. V praktické části je po popisu testovacích zařízení a přípravy měření vyčíslována spotřeba motoru několika automobilů se zapnutými světlomety různých druhů za pomoci řady tabulek a grafů. Zvláštní oddíl je určen vyhodnocení výsledků, na jejichž základě jsou zformulována doporučení pro využití světelných systémů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Denní svícení a světelné systémy jako prvek aktivní bezpečnosti
2.1.
Aktivní a pasivní bezpečnost
2.2.
Denní svícení v paragrafech a číslech
2.3.
Současný stav a vývoj mezinárodních předpisů pro osvětlení automobilů
3.
Používané osvětlovací systémy
3.1.
Světlomety – základní uspořádání světlometu
3.2.
Xenonové světlomety
3.3.
Bi-xenonové světlomety
3.4.
Samočinná regulace dosahu světlometů
3.5.
Světelné diody LED (Light Emitting Diode)
3.6
Halogenové projekční světlomety
3.7
Vysoce svítivé zdroje světla
3.8.
Natáčecí světlomety AFL
3.9.
Další zařízení zvyšující bezpečnost
3.10.
Zvýšení palubního napětí v automobilech
3.11.
Předpisy v oblasti zkoušek
4.
Energetická bilance osvětleného vozidla
4.1
Stanovení potřebného výkonu
4.2
Kalkulace příkonu el. energie a úspor
4.3
Experimentální ověření spotřeby paliva
4.3.1
Popis válcové zkušební stanice MAHA LPS 2000
4.3.2
Popis měřených automobilů
4.3.2.1
Peugeot 405 GRDT (vznětový)
4.3.2.2
Fiat Punto (zážehový)
4.3.2.3
Hyundai i30 (zážehový)
4.3.3
Metodika měření – na zkušebně
4.3.4
Příprava vozidel
4.3.4.1
Příprava vozidla Peugeot 405 GRDT k měření spotřeby paliva
4.3.4.2
Příprava vozidel Fiat a Hyundai k měření spotřeby paliva
4.3.5
Teorie k chybám
4.3.6
Měření spotřeby paliva při volnoběhu u automobilu Peugeot 405
4.3.7
Měření spotřeby paliva Peugeot 405 (P405) – na válcové zkušebně
4.3.8
Měření spotřeby paliva Fiat Punto (F Punto) – na válcové zkušebně
4.3.9
Měření spotřeby paliva Hyundai i30 (H i30) – na válcové zkušebně
4.3.10
Měření spotřeby paliva Peugeot 405 (P405) – při zapojení různých světelných systémů
4.3.11
Měření spotřeby paliva Fiat Punto (F Punto) – při zapojení různých světelných systémů
4.3.12
Měření spotřeby paliva Hyundai i30 (H i30) – při zapojení různých světelných systémů
5.
Zhodnocení a doporučení
6.
Ekonomické vyhodnocení
7.
Závěr

Úryvek

"2.3. Současný stav a vývoj mezinárodních předpisů pro osvětlení automobilů

Ve všech oblastech průmyslové činnosti, automobilový průmysl nevyjímaje, platí množství předpisů a regulí, které detailně nařizují a popisují, jak má každá část (součást) automobilu fungovat, jaké jsou na ni kladeny nároky a jak se má zkoušet. Nejinak je tomu i v oblasti týkající se osvětlení automobilu.
Podle rozdělení Evropské hospodářské komise při OSN (zkratka EHK) se předpisy
pro automobilové součásti a příslušenství dělí do tří základních skupin:
• součásti pro aktivní bezpečnost,
• součásti pro pasivní bezpečnost,
• součásti pro ochranu životního prostředí.
Většina předpisů týkajících se osvětlení automobilu náleží do skupiny pro aktivní bezpečnost, např.:
• EHK 7 – obrysové, doplňkové obrysové a brzdové světlo,
• EHK 8 – světlomety s žárovkou jinou než H4,
• EHK 19 – přední mlhové světlomety,
• EHK 20 – světlomety s žárovkou H4,
• EHK 38 – zadní mlhovka,
• EHK 48 – jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci.
Jiné předpisy spadají do oblasti pro pasivní bezpečnost, např.:
• EHK 4 – osvětlení zadní poznávací značky.
Soustavy předpisů pro automobily a jejich vybavení
Jak již bylo zmíněno v předešlém odstavci, jedním z orgánů, který kompletně
a komplexně řeší problematiku předpisů pro automobily a jejich části, je komise EHK
při OSN. Předpisy této komise se oficiálně nazývají „Jednotná ustanovení
pro homologaci... (a následuje odborný název součásti či příslušenství)“. Ratifikační proces těchto dokumentů začal po roce 1958 (proto jsou také nazývány „Dohoda roku 58“). Do současné doby byly jednotlivé předpisy ratifikovány naprostou většinou evropských států a na některé předpisy přistoupily a přistupují i velké mimoevropské státy – např. Japonsko.
Mimo to existuje i soustava založená na Směrnicích Evropské unie (směrnice ES), jež byly a jsou ratifikovány členy Evropského společenství, ale které jsou nyní používány méně; některé směrnice již byly upraveny pro převod na příslušný předpis EHK.
Ve Spojených státech amerických je oblast osvětlení pro automobily řešena federálním zákonem „Federal motor vehicle safety standard“ (označovaným také FMVSS 108), který se pro jednotlivé světelné funkce může odvolávat na normy Society
of Automotive Engineers, Inc. (SAE). Normy SAE však mají jen doporučující charakter.
V některých, např. konstrukčních detailech navíc nabízejí i více řešení nebo způsobů řešení."

Poznámka

Některé pasáže práce jsou volně dostupné na internetu.
Součástí práce jsou četné grafy, tabulky, fotografie, schémata a nákresy, rozsah čistého textu činí cca 52 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23491
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse