Ekonomie


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

Charakteristika: Práce obsahuje pojmy z ekonomie a ekonomiky jako jsou statky, služby i základní ekonomické otázky jako například ekonomické systémy, hospodářský proces, inflace, daňový systém nebo trh.

Obsah

1.
Statky
2.
Služby
3.
Základní ekonomické otázky
4.
Ekonomické systémy
5.
Hospodářský proces
6.
Trh
7.
Ekonomické subjekty
8.
Poptávka
9.
Nabídka
10.
Cena
11.
Konkurence
12.
Peníze
13.
Cenné papíry
14.
Bankovní systém
15.
Inflace
16.
Ekonomické směry
17.
Hospodářská politika
18.
Daňová soustava
19.
Národní hospodářství
20.
Ekonomický cyklus
21.
Ekonomická transformace

Úryvek

"a) Cenová konkurence: snížení ceny.
b) Necenová konkurence: kvalita, rozsah služeb, reklama, čas dodání výrobku.
a) Konkurence dokonalá
 Neexistuje, teoretický model.
 Předpoklad: homogenní výrobky (stejné či dostatečné podobné). Dostatečné množství firem, ale všechny stejné. Kupující i prodávající mají dokonalé informace o výrobcích na trhu. Nulové náklady na změnu dodavatele.
b) Konkurence nedokonalá
 Všechny trhy se službami.
Monopol: jediný nabízející na trhu (Česká pošta).
a) Přirozený monopol: př. lanová dráha.
b) Státem podporované monopoly: př. české dráhy. Náklady velmi vysoké.
Oligopol: několik málo nabízejících, větší udává cenu (telefonní operátoři).
 Oligopson: málo poptávajících (př. firmy nakupující ropu, aby vyrobili benzín).
 Monopson: jediný poptávající na trhu.
 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (v Brně): hlídá konkurenci trhu. Jestli funguje v souladu s pravidly, zda nejsou kartelové dohody (několik firem se dohodne na ceně). Schvaluje fúze společnosti (fúze: když někdo skoupí více společností).
Příklady selhání trhu:
1. Přítomnost monopolu
2. Externalita= vedlejší efekt výroby, které negativně ovlivňují nezúčastněné subjekty (znečištěná voda, ovzduší)
3. Veřejné statky: nemůžeme kontrolovat, kdo je bude používat (po dálnici mohou jezdit i ti, co nemají dálniční známku)

PENÍZE
= zvláštní druh zboží, které se používá k usnadnění směny zboží
Funkce peněz
1. Prostředek směny
2. Zúčtovací jednotka, vyjadřuje cenu zboží (měřítko ceny)
3. Uchovatel hodnoty
Vývoj peněz
1. Barter= služba za službu, zboží za zboží
 Výhoda: jednodušší
 Nevýhoda: mohlo trvat dlouho, žen jsme našli někoho, kdo má to, co zrovna chci
2. Všeobecné ekvivalenty= zboží, které fungovalo pro směnu (platidla: olej, dobytek, sůl,…)
3. Drahé kovy= fungují jako všeobecné ekvivalenty, později se začínají razit mince (1970 ražení denárů u nás)
4. Papírové bankovky= zpočátku hodnotu garantuje zlato= zlatý standard
 1921 u VB, později u všech vyspělých států
 Zánik po 1. sv.v.
 1945 – 71 Bretonwoodský systém=měnou dolar, už neexistuje
 Dnes žádný systém ale zaručuje to čestné slovo státu
5. Bezhotovostní peníze= záznamy v bankách
Inflace= když roste cena zboží, tak si můžeme koupit méně výrobků, protože naše výplata neroste. Za stejnou cenu si koupím méně
Nominální hodnota peněz= hodnota v Kč
Reálná hodnota peněz= to, co si za to mohu koupit
4 vlastnosti peněz (nevýhody všeobecného ekvivalentu)
1. Dělitelnost
2. Trvanlivost
3. Stejnorodost
4. Velká hodnota
Formy peněz
1. Mince
2. Papírové peníze
3. Depozitní bankovní peníze (zápisy na účtu, lze vybrat či platit bezhotovostně).
4. Terminované depozity (vklady a úspory s určitou výpovědní lhůtou. Lze vybrat po určité době. Jsou tam vyšší úroky).
5. Cenné papíry

CENNÉ PAPÍRY
 Dokument, který garantuje vlastníkovi konkrétní právo (na nákup, vlastnictví, výnos).
 Právo může být uplatněno po předložení toho dokumentu.
 Burza cenných papírů: zde se obchoduje s cennými papíry.
 Burza cenných papírů Praha: největší, RM- systém Fio banka je majitelem.
• Emitent: ten, který cenný papír vydává (banka, stát, jednotlivec).
• Majitel: ten, který cenný papír kupuje a vlastní.
o Akcie
 Cenný papír, který vydává akciová společnost.
 Potvrzuje, že akcionář/ majitel vložil majetkový podíl/ kapitál do společnosti.
 Společnost se může zavázat, že majiteli akcie bude vyplácet podíl na zisku= dividendu.
 Můžeme s nimi obchodovat, může vzrůst jejich hodnota.
o Dluhopisy
 Může vydávat stát, banka, podniky, obce, kraje.
• Věřitel: ten, co dluhopis kupuje.
• Dlužník: ten, co dluhopis vydává.
 Jedná se o investici, protože dlužník je povinen v předem stanoveném datu částku vrátit a to obohacenou o úroky.
 Dělení dle toho, kdo je vydává:
a) Státní dluhopisy: emitent je stát (ministerstvo financí). Dobrá investice (jistá míra úroku, garance splacení). Stát peníze používá k dalším investicím, nebo tam, kde je třeba (vyrovnání státního rozpočtu, infrastruktura).
b) Komunální dluhopisy: emitent je obec.
c) Podnikové dluhopisy: emitent je podnik. Používají k modernizaci či odvrácení bankrotu.
 Dělení dle doby platnosti:
a) Krátkodobé: méně než 1 rok.
b) Střednědobé: 1- 10 let.
c) Dlouhodobé: nad 10 let.
o Šeky
 Vydávají je banky.
 Slouží k bezhotovostní platbě.
o Směnky
 Písemný dlužnický závazek.
• Majitel
• Dlužník
 Nemusí být ověřena notářem, pokud obsahuje všechny náležitosti podle směnečného zákona.
 Náležitosti:
▫ Označení, že se jedná o směnku
▫ Formulovaný slib zaplacení určité sumy
▫ Měna, ve které bude placeno
▫ Údaj o splatnosti
▫ Místo
▫ Jméno komu budu platit
▫ Datum a místo vystavení směnky
▫ Podpis výstavce a dlužníka"

Poznámka

Práce obsahuje malé grafy a obrázky o rozsahu cca 1 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53d61859afcf9.zip (144 kB)
Nezabalený formát:
Ekonomie_28.7..doc (273 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse