Ekonomie


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, Bzenec

Charakteristika: Práce obsahuje detailní zápisky z hodin ekonomie. Obsahuje základy ekonomie, statky, služby, nabídku, obchodní společnosti a další věci k maturitě.

Obsah

1.
Podstata fungování tržní ekonomie
2.
Výroba a výrobní faktory
3.
Podnikání
4.
Obchodní společnosti
5.
Majetek podniku
6.
Investiční činnost
7.
Finanční leasing
8.
Výpočet mzdy
9.
Národní hospodářství
10.
Hospodaření podniku
11.
Výnosy podniku

Úryvek

"Plánování materiálových zásob
• Zahrnuje:
a) Plánování objemu nákupu materiálních zásob dle jednotlivých druhů materiálu
1. Podle technické dokumentace
- tato metoda je využitelná v případě, kdy lze přesně propočítat a znormovat spotřebu jednotlivých materiálů, metoda je velmi přesná, ale nejpracnější
2. Podle výtěžnosti
- v případě některých materiálů nelze přesně spočítat spotřebu na 1 výrobek a používá se při výtěžnosti (těžba dřeva)
3. Indexní metoda
- vyžaduje znalost spotřeby v minulém období, pokud chceme vyrobit stejně jako v minulém roce, naplánujeme si stejnou spotřebu, chceme-li vyrobit více, zvýšíme plán potřeby
4. Norma spotřeby materiálu
- určuje maximální množství materiálu, které se může spotřebovat na jednotku výkonu
- jednotka výkonu – výrobek, služba
o Plán objemu nákupu má bilance zdroje = spotřeba
b) Plánování norem zásob podle jednotlivých druhů materiálu
o Většina podniků musí pro zajištění plynulé činnosti vytvářet určité zásoby materiálu
o Musí je nakoupit, skladovat a zaplatit
o Terminologie:
1. Běžná zásoba (c)
- zásoba, která má zajistit předpokládanou spotřebu v období mezi 2 dodávkami
2. Zásoba pojistná ( p )
- množství zásob na skladě nad běžnou zásobu
3. Technologická zásoba ( t )
- bývá u některých druhů materiálů, které je třeba před výdejem do spotřeby upravit (sušit)
4. Dodávkový cyklus (c)
- čas, mezi dvěma smluvními dodávkami, c = běžná zásoba
5. Maximální zásoba (c + p + e)
- je po dodávce a zahrnuje (běžná zásoba + zásoba pojistná + technologická zásoba)
6. Minimální zásoba (p + t)
- před dodávkou, zahrnuje pouze zásobu pojistnou nebo pojistnou a technologickou
• Při normování zásob se vypočítávají 3 normativní ukazatele:
1. Časová norma zásob
- udává čas ve dnech, na kterých nám vydrží průměrná zásoba, závisí na délce dodávkového cyklu a pojistné zásobě (případné technologické zásobě)

2. Normovaná zásoba v naturálních jednotkách
- udává fyzický objem zásoby, průměrně v naturálních jednotkách
- tento ukazatel je důležitý především pro nákupce

3. Normovaná zásoba ve finančním vyjádření (finanční normativ)
- udává objem peněz

Význam normování
• Úkolem normování zásob je zajistit optimální velikost zásoby pro výrobu firmy a tím i zjistit, jak velké finanční prostředky jsou v těchto zásobách vázány
Výběr vhodného dodavatele
• Výběr dodavatele je záležitostí nákupního oddělení, cílem je zajistit nejlepší dodací podmínky
• Odběratel zjišťuje spolehlivost, solventnost (má peníze), solidnost, kvalitu jeho výrobku, cenu, a plnění smluvních podmínek, vzdálenost, možnost množstevních slev, možnost prodloužení doby splatnosti faktur, dopravu zboží se slevou nebo zdarma
• Právní stránka obchodních vztahů mezi dodavatelem a odběratelem je upravena obchodním zákoníkem"

Poznámka

Práce obsahuje grafy a výpočty o rozsahu cca 5 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5732d46e7a746.zip (290 kB)
Nezabalený formát:
Ekonomie.docx (325 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse