Ekonomie a ekonomika

Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Moravskoslezská obchodní akademie, s.r.o., Ostrava-Slezská Ostrava

Charakteristika: Studijní text seznamuje s vybranými ekonomickými tématy. Vymezuje základní pojmy, otázky a problémy mikroekonomie a makroekonomie, stručně seznamuje s vývojem ekonomických teorií a zejména blíže probírá rozmanité oblasti národního hospodářství. Popisuje tak roli peněz v ekonomice, strukturu bankovního systému, problematiku nezaměstnanosti, inflace, práce a pracovních podmínek, ekonomiky státu nebo samostatné ekonomické činnosti.

Obsah

1.
Základní ekonomické pojmy
2.
Ekonomická teorie
2.1.
Merkantilismus
2.2.
Fyziokratismus
2.3.
Klasická politická ekonomie
2.4.
Keynesovská ekonomie
2.5.
Monetarismus
3.
Základní makroekonomické pojmy
3.1.
Magický čtyřúhelník
3.2.
HDP
3.3.
HNP
3.4.
Inflace
3.5.
Nezaměstnanost
3.6.
Obchodní bilance
3.7.
Hospodářský cyklus
3.8.
Ekonomické sektory
4.
Základní mikroekonomické pojmy
4.1.
Nabídka a poptávka
4.2.
Tržní rovnováha
4.3.
Konkurence a druhy konkurence
4.4.
Podnikání
4.5.
Obchodní společnosti
4.6.
Živnost
4.7.
Komplement a substitut
5.
Peníze a bankovnictví
5.1.
Peníze
5.2.
Měnový kurz a mezinárodní měnový systém
5.3.
Bankovní soustava
5.3.1.
Centrální banka
5.3.2.
Komerční banky
5.4.
Cenné papíry
5.5.
Burzy
5.6.
Osobní finance
6.
Hospodářská politika
7.
Daně a daňová soustava
8.
Ekonomie jako věda
8.1.
Ekonomie a její historické zdroje
8.2.
Rozdělení ekonomie
8.3.
Potřeby a jejich uspokojování
8.4.
Statky a služby
8.5.
Ekonomické subjekty
8.6.
Výroba a výrobní faktory
8.6.1.
Hospodářský proces
8.6.2.
Výrobní faktory
8.6.2.1.
Přírodní zdroje
8.6.2.2.
Práce
8.6.2.3.
Kapitál
8.7.
Základní ekonomické problémy a ekonomické systémy
8.7.1.
Ekonomické problémy
8.7.2.
Ekonomické systémy
8.7.2.1.
Zvykový
8.7.2.2.
Příkazový
8.7.2.3.
Tržní
8.7.2.4.
Smíšený
9.
Role peněz v ekonomice
9.1.
Trh
9.1.1.
Trh
9.1.2.
Poptávka
9.1.3.
Nabídka
9.1.4.
Cena
9.2.
Peníze
9.3.
Finanční trh
9.4.
Banky
9.4.1.
Komerční banky
9.4.2.
Centrální banky
9.5.
Trh s cennými papíry
9.5.1.
Burza
9.5.2.
Obligace
9.5.3.
Akcie
9.5.4.
Směnky, šeky
10.
Práce, mzda, zaměstnanost, pracovní právo
10.1.
Práce
10.2.
Mzda
10.3.
Nezaměstnanost a zaměstnanost
10.4.
Pracovní právo
10.4.1.
Subjekty pracovněprávních vztahů
10.4.2.
Pracovní poměr
10.4.3.
Vznik pracovního poměru
10.4.4.
Změny pracovního poměru
10.4.5.
Skončení pracovního poměru
10.4.6.
Práce konané mimo pracovní poměr
10.4.7.
Pracovní řád a pracovní kázeň
10.4.8.
Pracovní doba
10.4.9.
Dovolená na zotavenou
10.4.10.
Odměňování práce
10.4.11.
Práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců
10.4.12.
Péče o zaměstnance
10.4.13.
Pracovní podmínky žen
10.4.14.
Pracovní podmínky mladistvých
10.4.15.
Odpovědnost zaměstnance za škodu
10.4.16.
Odpovědnost zaměstnavatele za škodu
10.4.17.
Odborové organizace
11.
Ekonomika státu
11.1.
Makroekonomické veličiny
11.2.
Cíle a nástroje hospodářské politiky státu
11.2.1.
Cíle
11.2.2.
Nástroje hospodářské politiky státu
11.3.
Státní rozpočet
11.4.
Daňová soustava
11.4.1.
Rozdělení daní
11.4.2.
Druhy daní
11.4.3.
Nutnost přechodu na tržní ekonomiku v ČR
11.4.4.
Program ekonomické transformace
12.
Samostatná ekonomická činnost
12.1.
Podnikání
12.2.
Živnost
12.3.
Obchodní společnosti
12.3.1.
Charakteristika
12.3.2.
Veřejná obchodní společnost
12.3.3.
Komanditní společnost
12.3.4.
Společnost s ručením omezeným
12.3.5.
Akciová společnost
12.4.
Družstvo

Úryvek

"EKONOMIE
• Potřeby (pocit nedostatku, uspokojování)
• Statky (volné a vzácné)

• Pozitivní ek.– objektivní zákonitosti fungovaní, bez hodnocení, teorie
• Normativní ek. – jaký by měl ek. život být, hodnotí, efektivita, soc. a etické ot., opatření

• Makrekonomie – chování nár. hosp. jako celku, vztahy globálně,tempo, nezaměstnanost, inflace…
• Mikroekonomie - chování menších subjektů, domácnosti, firmy
ZÁKLADNÍ EK. OTÁZKY
• co a kolik vyrábět?
• jak vyrábět?
• pro koho vyrábět?
EKONOMICKÉ SYSTÉMY
• Zvyková ek (tradice, zvyky)
• Centrálně plánovaná ek. = příkazová (social. st, řízení státem)
• Tržní ek. (idea, bez zásahů státu) smíšený systém (minimální zásahy státu)
EKONOMICKÉ SUBJEKTY
• Fyzické os (jednotlivi) X Právnické os (skupinové subjekty)
• hl. dělení (domácnosti, firmy, stát)
EKONOMICKÉ ZDROJE
• vstupy, zdroje… =výrobní faktory
• obecné výrobní faktory:
- Práce (mzda)
- Půda (pozemková renta)
- Kapitál (soubor statků, které nebyly spotřebovány a slouží k další výrobě, reálný X finanční)
Pozn.: MZDA
• časová (plat, součin odpracovaných h. a hod. sazby)
• úkolová (ze skutečného výkonu a stanovená sazby na jednotku výkonu)
• podílová (od podílu dosažené práce, např. jako procento z dosažených tržeb)
• hrubá (před) X čistá (po odečtení daně atd)
• reálná (kolik služeb a statků si může zaměstnanec pořídit) X nominální (peněžní vyjádření)
EKONOMICKÉ TEORIE
• Merkantilismus
- 15-18. st
- aktivní platební bilance
- vysoká dovozní cla, zákazy vývozu, drahé kovy
- protekcionismus
- Jean Baptiste Colbert
• Fyziokratismus
- fyziokratická škola (hl. francie)
- zdrojem bohatství zemědělství (zvyšování produktivity)
- myšlenka výměny stejně velkých hodnot = špatně
- poč. ek. liberalismu
• Klasická politická ekonomie
- poč. Anglie, konec 18 století
- vlastní zákony ekonomiky, hosp. liberalismus, popř. minimální zásahy státu
- (70. l. 19st. – neoklasická pol. ekonomie)
- Adam Smith (vlastní zájem, neviditelná ruka), dílo: Pojednání o podstatě a původu bohatství národů
- T. R. Malthus (teorie populačního zákona, přirozená chudoba), dílo: Esej o principu populace
- David Ricardo
- John Stuart Mill"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny. Práce obsahuje malý graf.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26986
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse