Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ekonomie v kostce

Ekonomie v kostce

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá základními ekonomickými tématy. Věnuje se obecným principům ekonomie, fungování trhu, problematice firem a spotřebitelů. Dále práce pojednává o výkonu ekonomiky, příjmech, nezaměstnanosti a hospodářské politice. Závěr se zaobírá tzv. otevřenou ekonomikou. Příloha obsahuje názorné grafy.

Obsah

1.
Základní principy ekonomie
2.
Jak funguje trh
3.
Efektivnost trhu
4.
Ekonomie veřejného sektoru
5.
Firma a spotřebitel
6.
Chování firem a tržní struktura
7.
Měření výkonu ekonomiky
8.
Ekonomický růst,
8.1
Výkyvy výkonu ekonomiky
9.
Příjmy
9.1
Nerovnost
9.2
Diskriminace
9.3
Chudoba
10.
Nezaměstnanost
10.1
Inflace
11.
Hospodářská politika
12.
Fiskální a monetární politika
13.
Otevřená ekonomika
14.
Grafy
14.1
Individuální poptávka
14.2
Ekonomický koloběh
14.3
Hranice možností
14.4
Trh v nerovnováze
14.5
Cenový strop
14.6
Přebytek spotřebitele
14.7
Přebytek výrobce
14.8
Přebytek v rovnováze
14.9
Dopad daně
14.10
Ekonomický a účetní zisk
14.11
Lafferova křivka

Úryvek

„1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY EKONOMIE
Ekonomie z řeckého „ten, kdo spravuje domácnost“ = věda zkoumající, jak společnost obhospodařuje své vzácné zdroje, X ekonomika, základní principy ...
Rozhodování subjektů - Volba mezi alternativami efektivnost X rovnost, Cena něčeho je dána tím, čeho se musíte vzdát pro jeho získání - srovnávání nákladů a přínosů různých alternativ, náklady obětované příležitosti, Racionální lidé uvažují v mezních veličinách, Lidé reagují na podněty - mezní příjem převyšuje mezní náklady
Jak probíhají interakce mezi lidmi Obchodem si mohou polepšit obě strany, Trhy jsou obvykle dobrým způsobem organizace ekonomické aktivity - tržní ekonomika, neviditelná ruka trhu, Vlády mohou někdy zlepšit výsledky fungování trhu - tržní selhání (externality, tržní síla)
Jak funguje ekonomika jako celek Životní úroveň závisí na schopnosti země vyrábět statky a služby - produktivita, Tiskne-li vláda moc peněz, ceny stoupají – inflace, Krátkodobě lze volit mezi inflací a nezaměstnaností - Phillipsova křivka
Ekonomie vás naučí: - přemýšlet o alternativách, .- ohodnotit náklady dané volby, .- pochopit vazby mezi určitými událostmi
Ekonomie jako věda Metody, Role předpokladů - ceteris paribus, Modely – zjednodušení reality, Pozitivní X normativní soudy, Mikroekonomie X makroekonomie
Ekonomický koloběh viz obr. 1
Hranice výrobních možností obr. 2
Co zachycuje hranice výrobních možností? Efektivitu, Alternativy, Náklady obětované příležitosti, Ekonomický růst. Neshody ekonomů - Rozdíly ve vědeckých soudech - platnost alternativních teorií Rozdíly v hodnotách - spravedlnost? Vliv „amatérů“

2 JAK FUNGUJE TRH
Ekonomika – sledování vlastních zájmů = systém, Informace – ceny, fce: Informační, Motivační, Alokační, Základní předpoklad: racionální chování člověka Homo oeconomicus
Tržní síly Nabídka a poptávka jsou hybateli tržních ekonomik, Moderní mikroekonomie je o nabídce, poptávce a tržní rovnováze, Trh = skupina prodávajících a kupujících určitého produktu/služby,

Nabídka a poptávka odpovídají chování lidí a jejich vzájemné interakci na trhu
Trhy a konkurence Nabídka = prodávající, Poptávka = kupující, Konkurenční trh = trh, je hodně prodávajících a kupujících, nikdo nemůže ovlivnit tržní cenu,

Konkurence Dokonalá konkurence: produkce je identická mnoho prodávajících a kupujících, takže nikdo nemůže ovlivnit tržní cenu kupující a prodávající jsou cenoví příjemci, Monopol:= jeden prodávající = cenový tvůrce, Oligopol = několik prodávajících ne příliš agresivní konkurence, Monopolistická konkurence = mnoho prodávajících odlišitelná produkce každý prodávající může stanovit cenu svého produktu,

Poptávka Poptávané množství = množství produktu, které jsou poptávající ochotni a schopni koupit, Zákon poptávky = ceteris paribus, poptávané množství klesá s rostoucí cenou daného produktu Poptávková křivka = vztah mezi množstvím a cenou
Závisí D na P nebo P na D? Př. zemědělec očekává velkou úrodu: jaký to bude mít vliv na jeho příjmy? Víc řepky = pokles její ceny Když klesne cena = růst poptávky po řepce = růst její ceny VYSOKÁ ÚRODA a zároveň VYSOKÁ CENA?
Karlova (= individuální) poptávková křivka obr. 0

Tržní X individuální poptávka Tržní poptávka = souhrn všech individuálních poptávek po určitém zboží/službě, Graficky: horizontální součet individuálních poptávkových křivek,
Co ovlivňuje kupujícího? Důchod spotřebitele - normální X podřadná produkce, Ceny příbuzné produkce - substituty X komplementy, Chutě, Očekávání, Počet spotřebitelů
Změna ceny dané produkce? .
Vyvolá změna poptávaného množství = posun po křivce
Nabídka (supply, S) Nabízené množství = množství produkce, které jsou prodávající ochotni a schopni prodat Zákon nabídky = ceteris paribus, nabízené množství roste s rostoucí cenou daného produktu Nabídková křivka = vztah mezi množstvím a cenou

Tržní X individuální nabídková křivka Tržní nabídka = souhrn všech individuálních nabídek určité produkce/služeb, Graficky: horizontální součet individuálních nabídkových křivek
Co ovlivňuje prodávající? Cena vstupů, Technologie, Očekávání, Počet prodávajících, Změna nabízeného množství“

Poznámka

Práce obsahuje grafy. Čistý text práce dosahuje cca 12 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18070
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse