Ekonomika

Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje detailní průřez učivem ekonomiky, managementu, účetnictví a pojišťovnictví. Práce je pojednána jako zápisky z hodin středoškolského učiva a je vhodná i pro přípravu k maturitní zkoušce z těchto okruhů.

Obsah

1.
Typy ekonomik
2.
Potřeby
3.
Statky
4.
Služby
5.
Spotřeba
6.
Práce
6.1.
Dělba práce
6.2.
Základní činitelé pracovního procesu
7.
Hospodaření
8.
Organizace
8.1.
Státní rozpočtové organizace
8.2.
Státní příspěvkové organizace
8.3.
Občanská sdružení
8.4.
Podnik
9.
Trh
9.1.
Druhy trhů
9.2.
Účastníci trhu
9.3.
Poptávka
9.4.
Nabídka
9.5.
Užitek
10.
Řízení podniku (management)
10.1.
Výrobní řízení
10.2.
Plánování
10.3.
Technické hospodářské normy
10.4.
Organizování
10.5.
Vedení a motivace pracovníků
10.6.
Kontrola
10.7.
Informace
10.8.
Struktura řízení organizací
10.9.
Hmotná stránka činnosti podniku
10.10.
Zabezpečování podniku pracovníky
10.11.
Hlavní činnosti podniku
10.12.
Finanční stránka činnosti podniku
10.13.
Peněžní vztahy, hospodaření podniku, mzdy
10.14.
Vztahy podniku k okolí
11.
Národního hospodářství
11.1.
Struktura
11.2.
Subjekty
11.3.
Živnost
12.
Obchodní zákoník
12.1.
Obecná ustanovení
12.2.
Obchodní společnosti
12.2.1.
Veřejná obchodní společnost
12.2.2.
Komanditní společnost
12.2.3.
Společnost s ručením omezeným
12.2.4.
Akciová společnost
12.2.5.
Družstva
12.2.6.
Státní podnik
13.
Podniková ekonomika
13.1.
Dlouhodobý majetek
13.1.1.
Odpisy
13.2.
Zásobování
13.2.1.
Stanovení velikosti zásob
13.2.2.
Pořizování materiálu
13.2.3.
Skladování
14.
Pracovně právní předpisy
14.1.
Pracovní poměr
14.1.1.
Pracovní smlouva
14.2.
Personální činnost
15.
Daňová soustava
15.1.
Základní pojmy
15.2.
Rozdělení daní
15.2.1.
Daně z příjmů
15.2.2.
Daně nepřímé
15.2.3.
Ostatní daně
16.
Pojištění
16.1.
Povinné pojištění
16.2.
Dobrovolné pojištění
16.2.1.
Životní pojištění
16.2.2.
Neživotní pojištění
16.2.3.
Penzijní připojištění

Úryvek

"- výše pojistného
a) u zaměstnanců - celkem 13,5% z hrubé mzdy, z toho 4,5% platí ZC, 9% ZT
b) u OSVČ - pojistné se platí zálohově měsíčně do 8. dne následujícího měsíce, podobně jako u SP se podání daňového přiznání se provede roční vyúčtování - vypočítá se 13,5% z VZ, který je stejný jako u SP, tzn. 40% z hospodářského výsledku, vypočítaná částka se porovná se zaplacenými zálohami, doplatek musí být doplacen do 8. dnů, přeplatek pojišťovna vrátí nebo ji nechá na další rok jako záloha

Povinné ručení
- je povinné pro všechna motorová vozidla s platnou SPZ
- do r. 1999 uzavírala toto pojištění jen Česká pojišťovna, od r. 2000 má licenci více pojišťoven
- ze zákona toto pojištění poskytuje krytí:
- škody na zdraví nebo škody usmrcením do 18 mil. Kč pro každého postiženého
- věcné škody vzniklé poškozením nebo zničením do 5 mil. Kč
- škody, které mají povahu ušlého zisku do 5 mil. Kč
- náklady právního zastoupení poškozeného
- náklady na léčení zraněného vynaloženého zdravotní pojišťovnou
- pojišťovny nabízí i další výhody nejčastěji ve formě slev, pokud pojištěnci jezdili v předchozích obdobích bez nehod

Dobrovolné pojištění
- pojistné složky můžeme rozdělit do 2 skupin:
1) životní pojištění - pojištění FO
2) neživotní pojištění - pojištění majetku

Životní pojištění
- pomáhá ochránit FO a jejich rodiny proti rizikům vzniklých úrazů, trvalých následků, vážných nemocí a následné ztrátě příjmů
- při úmrtí pomáhá nahradit zdroj příjmů pozůstalým
- mezi toto pojištění patří:
a) životní kapitálové pojištění
- kombinace pojištění, spoření a investování
- na konci pojištění bude vyplacena pojistná částka zvýšená o podíly na výnosech
- pojišťuje životní rizika a zároveň vytváří peněžní rezervu na pozdější dobu
- pojišťovny mohou pojištění rozšířit o další služby s výhodnými podmínkami, např.:
- pojištění trvalých následků úrazu i pro případ smrti úrazem
- pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti
- pojištění denní podpory při pobytu v nemocnici
- toto pojištění lze odečíst od základu daně z příjmu FO
- je podmínkou při poskytnutí hypotéky

b) úrazové pojištění
- pomáhá zajistit finančně rodinu v případě trvalých následků nebo smrti úrazem pojištěnce
- může být rizikové - platí se nižší pojistné na vysokou pojistnou ochranu, ale pokud nedojde k pojistné události, zaniká bez náhrady
- rezervotvorné
- pojistné je vyšší, protože obsahuje spořící složku
- na konci sjednané doby je vyplacena pojistná částka + podíly na zisku
c) důchodové pojištění - doplňuje státem poskytovaný důchod nad běžný standard + pojistnou ochranu
d) pojištění dětí a mládeže - jde o životní a úrazové pojištění dětí do 18 let, pojišťovna může navíc poskytovat zvýhodněné pojištění rodičům
d) pojištění ušlého výdělku - je nadstavbou nad státní nemocenské pojištění, dávka se vyplácí od 29 resp. od 15. dne nemoci a výše závisí na věku pojištěnce a na výši pojistného"

Poznámka

Důležité informace z textu jsou zvýrazněny tučně. Práce obsahuje tabulky a grafy o rozsahu cca 1,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27855
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse