Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Ekonomika - Podnik

Ekonomika - PodnikKategorie: Ekonomie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje stručné zápisky z hodiny ekonomie.

Obsah

1.
Fyzická osoba
2.
Právnická osoba
3.
Podnik - co to je
4.
Členění podniků
5.
Podmínky pro provozování živnosti

Úryvek

"V České republice mohou podnikat dva typy osob:

1. fyzická osoba (FO) - jednotlivec (individuální podnikatel, živnostník)
2. právnická osoba (PO) – společné podnikání více osob (obvykle větší podniky, obchodní společnosti)

podnik
= soubor souvisejících hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání

členění podniků podle:

1. rozsahu působnosti
místní podniky, regionální podniky, republikové podniky, mezinárodní podniky, nadnárodní podniky

2. formy vlastnictví
státní, soukromé

3. právní formy
státní
soukromé - jednotlivců obchodní společnosti, družstva

PŘ: hotelový řetězec Hilton (nadnárodní, soukromý, obchodní společnost)
PŘ: hospoda U Býka (místní, soukromý, jednotlivců)
PŘ: prodejny Žabka (nadnárodní, soukromý, obchodní společnost)

PODNIKY JEDNOTLIVCŮ

Upravuje je to živnostenský zákon (živnost)

podmínky pro provozování živnosti:

1. všeobecné
2. zvláštní"

Poznámka

Střední odborné učiliště gadtronomie, U Krbu 521/45, Praha 10 - Malešice

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x531775fa27ffd.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
EK.docx (17 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse