Eleáté


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce přináší stručné informace o Eleátské filosofické škole a jejich hlavním představitelích. V práci jsou zmíněna jména jako Thales z Milétu, Xenofanés z Kolofónu a Parmenidés z Eleje.

Obsah

1.
Úvod
a) Eleátská filosofická škola
2.
Představitelé eleátské fil. školy
a) Xenofanés z Kolofónu (asi 569 - 470 př. Kr., jinde 561 - 497)
b) Parmenidés z Eleje (540-480 př. Kr.) x (540- 465 př, Kr.)
3.
Závěr
4.
Seznam použité literatury

Úryvek

Představitelé eleátské fil. školy

Xenofanés z Kolofónu (asi 569 - 470 př. Kr., jinde 561 - 497)

Je považován za zakladatele elejské školy. Byl to ostrý odpůrce starého řeckého náboženství a tvůrce představ o nehybném a věčném světě s nadřazeným Bohem kulovité povahy ( tj. sama sebe vymezující ). Odsuzoval to, že v antické mytologii bohové přijímají lidskou podobu (Bůh nemůže být omezován tím, že přijímá cizí podobu). Kritizoval polyteizmus - má-li být Bůh skutečný a neomezený musí existovat pouze jeden, musí být všeprostupující a nehybný. Snaží se o monoteistické náboženství a panteizmus (Bůh splývá s přírodou, je všude a je vším).
Výrok: "Ne bozi jsou velcí, ale lidé. A znalosti nám nedali bozi, ale my sami jsme si je dobyli postupnou prací."
Xenofánes užil principu arché jako všeřídícího boha - bůh je tedy jeden, největší, odlišný, všudypřítomný, nehnutý, nepohyblivý, spočívající, tzn. koule - sfairos
Na jeho práci navazovali někteří sofisté, např. Demokritos a Epikuros – ateisté.

Poznámka

Autor uvádí, že práce je vhodná pro studenty střední školy. Text je dobře a přehledně zpracován.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x447c412bc85ad.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Eleate.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse