Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Elektroblok Teplice a.s. - hodnocení pracovníků

Elektroblok Teplice a.s. - hodnocení pracovníků

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V teoretické části práce je charakterizováno hodnocení pracovníků, jeho cíle a formy. Praktická část obsahuje charakteristiku zvolené firmy, analýzu personálních činností v ní, návrh řešení hodnotícího systému, a jeho předpokládané přínosy.

Obsah

1.
Úvod
1.1
Cíle hodnocení
1.2
Formy hodnocení
2.
Charakteristika zvoleného objektu
2.1
Historie podniku
2.2
Informace o podniku
2.3
Předmět činnosti
3.
Analýza problému
3.1
Historie
3.2
Situace po r. 1989
3.3
Situace nyní
3.4
Analýza situace ve firmě ELEKTROBLOK, a. s.
4.
Návrh na řešení systému hodnocení ve firmě ELEKTROBLOK, a.s.
4.1
Zřízení hodnotícího aparátu
4.2
Pravidla pro systém hodnocení
4.3
Samotné hodnocení
5.
Předpokládané přínosy návrhu

Úryvek

“4.3 Samotné hodnocení

Velice důležitý je výběr metody, popř. metod hodnocení. V případě firmy ELEKTROBLOK, a.s., která zaměstnává větší počet přímých pracovníků, zvolíme pro jejich hodnocení časově méně náročnou neverbální metodu posuzování odstupňováním, přesněji numerickým odstupňováním. Použijeme jí pro hodnocení přímých pracovníků za delší časový horizont. Pro jejich hodnocení za kratší časový interval plně postačí neformálně vedený rozhovor nadřízený – podřízený, ve kterém nadřízený zhodnotí práci podřízeného, upozorní ho na možné chyby, kterých se dopustil a pochválí ho za dobře odvedenou práci, což je velmi důležité z motivačního hlediska. Jedná-li se o přijímání nového pracovníka, přechod pracovníka na jiné místo, ať už ve vertikálním směru, nebo na stejné úrovni, provede s ním určitá hodnotící jednotka hodnotící pohovor. Pro úspěšné zvládnutí pohovoru by se měla řídit těmito pravidly :
- vytvořit klidnou a přátelskou atmosféru v neoficiálním prostředí
- uvítat pracovníka, odstranit pocit napětí
- vysvětlit cíl a postup pohovoru
- požadovat, aby pracovník sám ohodnotil svůj výkon za danou časovou jednotku (jedná-li se o nového pracovníka, ptáme se na minulé zaměstnání, popř. chceme vidět hodnocení minulého zaměstnavatele, např. zápočtový list)
- sdělit pracovníkovi svůj názor na jeho pracovní výkon, případně na jeho chování a jednání
- naznačit oblasti, kde by se mohl zlepšit a zeptat se ho na možný způsob, jak toho docílit
- nezapomenout pochválit za dobře vykonanou práci !!!
- zahájit i ukončit pohovor pozitivně, povzbudivě, motivačně

Jde-li o hodnocení pracovníků top managementu a ostatních vedoucích pracovníků, dáváme přednost vždy osobnímu, formálnímu hodnotícímu pohovoru. Hodnotitel po takovémto zaměstnanci požaduje sebekritické, ale i sebevědomé zhodnocení vlastní práce a návrhy dalšího postupu a náplně jeho práce. Termín pohovoru je znám dopředu, a to potřebnou dobu na to, aby se hodnotitel i hodnocený stihly řádně připravit.

5. Předpokládané přínosy návrhu

Systém hodnocení je velice důležitou částí mozaiky připravené a konkurenceschopné firmy. Při dodržování daných principů můžeme očekávat zlepšení situace i u firmy ELEKTROBLOK, a.s. Odborným hodnocením uchazečů o zaměstnání v naší firmě odstraníme riziko, že pracovní místo bude obsazeno uchazečem, který splňuje dané požadavky pouze teoreticky, ale jehož skutečné profesní či osobnostní charakteristiky danému místu neodpovídají. Ve firmě se zaběhnutými vztahy je zaměstnanec obvykle při nástupu natrvalo zařazen do určité “přihrádky". Často se stává, že je zařazení nesprávné, nebo že v průběhu doby došlo k vývoji ve firmě či k vývoji hodnoceného jedince. To může v praxi znamenat, že někteří pracovníci nejsou v dané době optimální pro výkon funkcí, které zastávají. Proto provádíme hodnocení pravidelně, jak je popsáno výše.
Správné používání systému hodnocení zároveň vylepšuje vztahy zaměstnanec – zaměstnavatel, velice důležitá je motivační funkce. Toto všechno napomáhá přehlednému chodu podniku, efektivnímu využívání výrobních faktorů. A to je základ pro budování konkurenceschopné a perspektivní firmy."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera983
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse