Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Elektroblok, a. s. - charakteristika podniku

Elektroblok, a. s. - charakteristika podniku


Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou výpisků charakterizuje společnost Elektroblok Teplice, a.s.. Věnuje se historii, organizaci, obchodním partnerům, jednotlivým dodávkám v ČR i zahraničí, a přehledu hlavních činností a odpovědností.

Obsah

1.
Historie podniku
2.
Informace o podniku
3.
Předmět činnosti
4.
Dodávky rozváděčů do zahraničí
5.
Dodávky rozváděčů do ČR
6.
Dodávky rozváděčů NN do elektráren na území ČR a Slovenska
7.
Hlavními odběrateli ELEKTROBLOKu Teplice jsou
8.
Organizační uspořádání podniku
9.
Popis modelového pracovního místa
10.
Přehled hlavních oblastí činnosti a zodpovědností

Úryvek

“Přehled hlavních oblastí činnosti a zodpovědností :

- zpracovává návrhy koncepcí obchodní strategie obchodního úseku společnosti
a návrhy jejich změn
- organizuje a řídí činnosti obchodního úseku jako odpovědný pracovník v rámci
odpovědnosti stanovené ředitelem a.s.
- plní úkoly uložené ředitelem a.s.
- odpovídá za rozvoj a efektivitu činností úseku
- odpovídá za dosažení plánovaných hospodářských výsledků a rentability úseku
- odpovídá za efektivní využití zdrojů a rezerv úseku
- navrhuje platy, zásady a hmotnou zainteresovanost pracovníků úseku
- odpovídá za dodržování bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany majetku
v příslušném úseku
- odpovídá za ochranu výsledků činnosti a know-how vytvořené ve společnosti
- odpovídá za realizaci cílů schválené koncepce obchodního úseku
- organizuje a řídí práci podřízených útvarů
- usměrňuje mzdovou politiku ve svém úseku
- kontroluje metody a styl řídící práce podřízených vedoucích
- kontroluje přijímání zakázek, jejich vyjasňování a zařazování do plánu
- zajišťuje vypracování nabídek pro export, spolupráci s hlavními a finálními dodavateli
- kontroluje příjem a plnění důležitých zakázek
- kontroluje vypracování plánu zásobování a využití materiálových fondů
- kontroluje zabezpečení výrobního plánu materiálem i dodávkami
- sleduje správnost provádění příjmu, evidence a rozpisu materiálu
- kontroluje včasnost a správnost evidence a statistiky o zásobování, prodeji a dopravě
- řídí obchodní politiku a.s.
- zodpovídá za dodržování příslušných předpisů o kontrole stavu bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na svém úseku
- odpovídá za kvalitu vstupů zpracovávaných dat řídícím a informačním systémem
- uplatňuje zásady jakosti v návaznosti na ISO"

Poznámka

Práce obsahuje tabulku.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: eko_rlzx0005.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Elektroblok_charakter.rtf (86 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse