Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Absolventské práce > > Elektronické bankovnictví - absolventská práce

Elektronické bankovnictví - absolventská práce

Kategorie: Banky

Typ práce: Absolventské práce

Škola: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola obchodní, Brno, Pionýrská 23, Brno

Charakteristika: Jedná se o práci, která porovnává produkty jednotlivých bankovních ústavů na našem území v oblasti elektronického bankovnictví, jako jsou služby homebanking, Internet Banking, Phone Banking nebo samoobslužné zóny. Porovnány jsou výhody přímého bankovnictví, převod do 5 minut, zákazníci, náklady, poplatky a bezpečnost. Jedná se o tyto bankovní ústavy - eBanka, Investiční a poštovní banka, GE Capital Bank, ČSOB, ČS, KB a ostatní bankovní ústavy. Druhá část práce se věnuje vlastnímu srovnání produktů elektronického bankovnictví jednotlivých bank z pohledu autorky práce, která neopomenula ani porovnání poplatků u jednotlivých bank a produktů.

Obsah

1
Úvod
2
Elektronické bankovnictví
2.1
Co je co
2.1.1
Homebanking (PC banking)
2.1.2
Internet banking
2.1.3
Telefonní bankovnictví (Phone banking)
2.1.4
Samoobslužné zóny
2.2
Výhody přímého bankovnictví
2.3
Převod do 5 minut
2.4
Zákazníci
2.5
Náklady, poplatky a bezpečnost
3
Výběr bank
3.1
Profily jednotlivých bank
3.1.1
eBanka
3.1.2
Investiční a poštovní banka (divize ČSOB)
3.1.3
GE Capital Bank
3.1.4
Československá obchodní banka
3.1.5
Česká spořitelna
3.1.6
Komerční banka
3.1.7
Ostatní bankovní ústavy
4
Vlastní srovnání produktů elektrického bankovnictví jednotlivých bank
4.1
Přehledy a ceníky poskytovaných bankovních produktů
4.1.1
eBanka
4.1.1.1
Osobní a Firemní účet
4.1.1.2
Bezpečnost v eBance
4.1.2
Investiční a poštovní banka
4.1.2.1IPB Phonebanking
4.1.2.2
IPB GSM Banking
4.1.2.3
IPB Homebanking
4.1.2.4
Kompatibilní média
4.1.2.5
Bezdokladový elektronický styk
4.1.3
GE Capital Bank
4.1.3.1
GSM Banka
4.1.3.2
Telefon Banka
4.1.3.3
Homebanking = BankKlient
4.1.4
Československá obchodní banka
4.1.4.1
ČSOB Linka 24
4.1.4.2
Edifact
4.1.4.3
OB Multicash
4.1.5
Česká spořitelna
4.1.5.1Sporotel
4.1.5.2
Homebanking
4.1.5.3
GSM Banking
4.1.6
Komerční banka
4.1.6.1
BBS
5
Závěrečné srovnání
5.1
Porovnání poplatků u jednotlivých bank a produktů
5.1.1
GSM Banking
5.1.2
Homebanking
5.1.3
Phonebanking
5.1.4
Internet banking
5.1.5
Pobočka
6
Závěr

Úryvek

"4 VLASTNÍ SROVNÁNÍ PRODUKTŮ ELEKTRONICKÉHO BANKOVNICTVÍ JEDNOTLIVÝCH BANK
Když ještě před nedávnem někdo vyslovil pojem přímé bankovnictví, tak se ostatním vybavila automaticky tehdy ještě Expandia Banka, nabízející obsluhu účtů pomocí moderních komunikačních kanálů, které dokáží plnohodnotně nahradit osobní návštěvy banky. Ostatní banky se do přímého bankovnictví pouštěly poměrně váhavě, avšak v posledních měsících přece jen došlo z jejich strany k výraznějším pokrokům. Kupříkladu na poli GSM Bankingu dnes můžeme již hovořit o konkurenčním boji a klient může porovnat nabídky hned několika peněžních ústavů. O to bych se ráda pokusila i já. Budu se snažit popsat produkty bank nabízející formy elektronického bankovnictví tak, aby se tyto informace daly mezi sebou porovnat.
4.1 Přehledy a ceníky poskytovaných bankovních produktů
V následujících přehledech jsou zachyceny situace v oblasti přímého bankovnictví, které na českém trhu panovaly k 1.3.2001. Vzhledem k tomu, že služby přímého bankovnictví se velice rychle rozvíjí u většiny bank, může být nabídka pozměněna či rozšířena.
4.1.1 eBanka
eBanka jako jediná v České republice nabízí plnou šíři služeb přímého bankovnictví. Komunikace mezi klientem a bankou je možná za použití všech moderních komunikačních kanálů – se svými penězi jste v kontaktu prostřednictvím telefonu (klasického i mobilního GSM), faxu, počítače připojeného k internetu, klasická komunikace (pobočka, pošta, bankomat) zůstává navíc stále v platnosti.
eBanka nabízí dva komplexní produkty – Osobní a Firemní účet – jejichž založení je základem pro používání standardních bankovních služeb i služeb nových, založených na využívání vyspělých technologií. Díky on-line zpracování eBanka garantuje provedení bezhotovostního převodu mezi dvěma účty vedenými u ní do 5 minut.
Komunikační kanály
• telefon – telefonní bankéřka (0800/124 200)
• telefon – konverzant (0800/124 400)
• mobilní telefon – GSM SMS Klasik
• mobilní telefon – GSM SIM Toolkit
• internet
• fax (0800/124 300)
• pošta
• klientské centrum a samoobslužná zóna
Využívání všech komunikačních kanálů je možné 24 hodin denně. Telefonní bankéřka je schopna kdykoli provést požadovanou bankovní operaci a také zodpovědět jakýkoli dotaz. Při využívání telefonního automatizovaného systému Konverzant se lze kdykoli přepojit na telefonní bankéřku, která je prostřednictvím displeje informována, jaké kroky klient již provedl, takže nemusí provedené úkony opakovat. Prostřednictvím telefonní bankéřky lze až na až na výjimky provést celou škálu bankovních služeb jako na klientském centru.
Majitelé mobilních telefonů jakéhokoli operátora mohou využít komunikace s bankou pomocí krátkých textových zpráv (GSM-SMS Klasik).Pro zadávání pokynů bance se používá tzv. klíčových slov obsažených v SMS zprávách, k zajištění bezpečnosti komunikace s bankou slouží autentizace a certifikace pomocí elektronického klíče.
Informační služby:
• zůstatek na účtu
• poslední příjmová operace
• kurzy měn při konverzi
• úrokové sazby termínovaných vkladů
Transakce:
• jednorázový příkaz k úhradě
• založení termínovaného vkladu (i revolvingového)
Příklady použití klíčových slov:
SMS zpráva se odesílá na telefonní číslo 0603 500 050, v síti Paegas stačí 1024.
zůstatek na účtu
ZUST_číslo účtu*kód měny_klientské číslo_autentizační kód
(např. ZUST_123456*11_065641230_123456789)
poslední příjem
PRIJ_číslo účtu*kód měny_klientské číslo:autentizační kód
jednorázový příkaz k úhradě
PLAT_z účtu*kód měny_na účet*kód banky_částka*desetinná místa_měna_konstantní_variabilní_specifický_klientské číslo_certifikační kód
Komunikace prostřednictvím krátkých textových zpráv (SMS) je sice relativně snadná, avšak nepříliš uživatelsky příjemná. Nutnost pamatovat si nebo mít stále při sobě strukturu textových zpráv a klíčová slova může být pro mnohé uživatele limitujícím faktorem.
Majitelé mobilních telefonů sítě Paegas tak mají k dispozici technologii GSM SIM Toolkit. Bankovní služby prostřednictvím GSM SIM Toolkit lze začít využívat po zakoupení speciální SIM karty a její aktivaci na pobočce banky. Menu telefonu se pak rozšíří o položku bankovní služby. Pokud pak budete chtít zjistit zůstatek na vašem účtu jen zadáte tuto položku a telefon se automaticky začne vyptávat na požadovaná data a autentizační kódy. Přesná struktura menu bankovní služby se většinou liší podle účtu a mobilního telefonu.

Obr. 11: Komunikace s bankou pomocí SMS
Bezpečnost je důležitým aspektem. Pro přístup k bankovním službám potřebujete znát BPUK (PUK pro bankovní aplikaci), pomocí něhož si vytvoříte BPIN (PIN pro bankovní aplikaci). Číslo BPIN pak používáte při každém přístupu k chráněným položkám bankovní aplikace. BPUK vám sdělí vaše banka při aktivaci bankovní aplikace a jejím nahrání na SIM kartu.
Pokud zadáte třikrát po sobě špatně BPIN, bude přístup k bankovní aplikaci a chráněným položkám zablokován. Pro odblokování je třeba znát BPUK. Pokud zadáte desetkrát za sebou špatně BPUK, nelze již SIM kartu pro bankovní služby použít. Význam je tedy jasný, zabraňuje použití vaší karty cizími osobami.
Pro komunikaci s eBankou prostřednictvím internetu je potřeba Microsoft Explorer 4.0 nebo Netscape Navigator 4.0 a vyšší.
Součástí každého klientského centra eBanky jsou nepřetržitě fungující samoobslužné zóny, tj. terminály, kterými lze snadno uskutečnit veškeré bezhotovostní transakce, a bankomaty pro výběr hotovosti pomocí platebních karet.
4.1.1.1 Osobní a Firemní účet
Osobní účet je určen fyzickým osobám, Firemní účet právnickým osobám – podnikatelům. Klient získává mezinárodní platební kartu (elektronickou nebo embosovanou) současně s podpisem smlouvy o založení účtu."

Poznámka

Práce obsahuje velký počet grafů a tabulek. Velmi kvalitní.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera3064
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse