Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Elektronová mikroskopie

Elektronová mikroskopie


Kategorie: Biologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá elektronovou mikroskopií. Je zde popsána její historie, princip fungování elektronového mikroskopu a co je jeho výstupem. Dále také jeho výhody a k čemu se nejčastěji využívá.

Obsah

1.
Co je mikroskopie
2.
Historie mikroskopie
3.
Popis funkce elektronického mikroskopu
4.
Schéma principu elektronického mikroskopu
5.
Užití elektronového mikroskopu
6.
Použitá literatura

Úryvek

"Mikroskopie se zabývá zobrazováním struktur pod hranicí rozlišovací schopnosti lidského oka pomocí mikroskopu. Podle typu mikroskopu se rozlišuje například mikroskopie světelná, elektronová a mikroskopie atomárních sil. Světelný mikroskop se svým zvětšením 1000x a rozlišovací schopností 200nm už nezaujímá hlavní místo ve světě pomocníka vědy a nahradil ho mnohem lepší elektronový mikroskop (EM) se zvětšením až 1 000 000x a s úžasnou rozlišovací schopností 0,2nm, který je pro dnešní vědu stěžejním přístrojem, ale samozřejmě nesmíme opomenout mikroskopii atomárních sil, která nám pomáhá zkoumat atomy a molekuly.
Od dob Anthony van Leeuwenhoeka, který sestavil první velmi primitivní mikroskop se až v roce 1931 podařilo německému vědci Ernstu Ruskovi a jeho učiteli Maxi Knollemovi sestavil na základě poznatků z fyziky a zkoumání magnetického pole první prozařovací (transmisní) elektronový mikroskop se zvětšením 400x. Před druhou světovou válkou se elektronový mikroskop začal sériově vyrábět ve firmě Siemens, což přispělo k jeho značnému rozšíření do laboratoří po celém světě. Ernst Ruska získal až v roce 1986 Nobelovu cenu za tento vynález.
V roce 1942 byl objeven rastrovací elektronový mikroskop (REM) v USA, jehož zvětšení bylo 50 000x, ale svého prvního komerčního využití se dočkal až okolo roku 1965.
Elektronový mikroskop využívá usměrněný proud elektronů ve vakuu, kde se nachází i celý systém, proto aby nedocházelo k interakcím elektronů s atmosférou. Obraz je pozorován na luminiscenčním stínítku nebo snímán CCD kamerou. Mezní rozlišovací schopnost mikroskopu je úměrná vlnové délce použitého záření, proto nám umožňuje elektronové záření s podstatně kratší vlnovou délkou mnohem vyšší rozlišovací schopnosti."

Poznámka

Práce obsahuje schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a2d39a8f1cbb.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
Elektronova_mikroskopie.doc (46 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse