Referáty biologie

Název Goodness Staženo

Fyziologie spánku

Seminární práce z Kognitivních věd se zajímá o spánek z fyziologického i psychologického hlediska. Pojednává nejprve o činnosti mozku během spánku a p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Biologie


2032x

Bobr evropský

Tato krátká práce velmi stručně pojednává o tomto velkém hlodavci, představuje místa, kde se vyskytuje, čím se živí a strukturu sociálního života bobr... (detail)

Typ školy: ZŠ

Kategorie: Biologie

890x

Bílkoviny, jejich vlastnosti, význam pro lidský organismus

Práce obsahuje stručné shrnutí potřebnosti bílkovin a jejich důležitosti pro život. Popisuje vlastnosti, význam bílkovin nebo vliv bílkovin na lidský ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie, Chemie

718x

Gorila horská

Tato krátká práce obsahuje stručnou charakteristiku nejmohutnějšího lidoopa. Informuje o vybraných poddruzích a vysvětluje jejich výskyt, i formy ochr... (detail)

Typ školy: ZŠ

Kategorie: Biologie

590x

Želvy

Krátký referát o mořských želvách, který popisuje nejen rozdíly mezi jejich mořskými a suchozemskými druhy, ale zabývá se také jejich rozmnožováním a ... (detail)

Typ školy: ZŠ

Kategorie: Biologie

523x

Zajímavosti o sacharidech

Krátký referát pojednávající o sacharidech zaměřený výhradně na zajímavosti ve formě prezentace. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie, Chemie

451x

Tygr

Krátká práce, která má podobu slovníkové charakteristiky nejmohutnější kočkovité šelmy - tygra. Popsány jsou jeho druhy a jejich základní odlišnosti. ... (detail)

Typ školy: ZŠ

Kategorie: Biologie

439x

Etologie

Stručný referát objasní, čím se obor etologie zabývá, co je jeho předmětem zkoumaní. Popisuje některé metody etologického výzkumu i přímo vybrané chov... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie

421x

Biologie a psychologie, postavení věd ve vztahu k vnímání osobnosti člověka - esej

Jedná se o esej na téma, jaký je vztah biologie a psychologie z pohledu vlivu genetické výbavy na osobnost člověka. Zhodnocen je také vliv pohlaví a j... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Biologie

408x

Rodozměna mechů

Práce vysvětluje princip a mechaniku rozdozměny. Je doprovázena několika nákresy.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie

379x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [10]