Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Elektrotechnické značky a vzorce

Elektrotechnické značky a vzorce


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce uvádí značky a vzorce, se kterými se setkáváme v elektrotechnice. Vzorce se týkají výpočtu činného a předřadného odporu, zvětšení rozsahu ampérmetru, násobku zvětšení proudového rozsahu ampérmetru, jednofázového transformátoru, účinnosti transformátoru při proměnné zátěži, poměrných ztrát naprázdno a poměrného zatížení (z měření naprázdno i nakrátko).

Obsah

1.
Elektrotechnické značky
2.
Elektrotechnické vzorce
2.1.
Činný výkon
2.2.
Předřadný odpor
2.3.
Zvětšení rozsahu ampérmetru
2.4.
Násobek zvětšení proudového rozsahu ampérmetru
2.5.
Výpočet jednofázového transformátoru
2.6.
Účinnost transformátoru při proměnné zátěži
2.7.
Poměrné ztráty naprázdno
2.8.
Poměrné zatížení
2.8.1.
Z měření naprázdno
2.8.2.
Z měření nakrátko

Úryvek

"kw,kA -konstanta wattmetru, konstatna ampérmetru [A/d]
α – výchylka [d]
N – počet dílků na stupnici [d]
Rv -vnitřní odpor volmetru [Ω]
cos φ- účiník [-]
P´- vlastní spotřeba [W]
RWN -odpor napětové cívky wattmetru [Ω]
rA-rozsah proudové cívky wattmetru [A]
rV-rozsah napětové cívky wattmetru [V]
n- násobek zvětšení proudového rozsahu
RP -předřadný odpor pro napětovou cívku wattmetru [Ω]
Ui -fázor vnitřního indukovaného napětí [V]
IFe – činný proud, ztráty v železe [A]
I1N – jmenovitý proud [A]
Ib – proud tekoucí do bočníku [A]
Rb -potřebný odpor bočníku [Ω]
RA -vnitřní odpor ampérmetru [Ω]
ZK -celková impedance nakrátko [Ω]
XK -celková reaktance nakrátko [Ω]
LX -celková induktance nakrátko [H]
ν – poměrné zatížení
η – účinnost [%]
PMTP – převod transformátoru [-]
PW nebo PP– činný výkon [W]
S – zdánlivý výkon [V.A]
Q – jalový výkon
N – počet závitů

vzorečky:
PW = kw . αw = kw . (αw1 +αw2) kw =
P = kw . αw .n
předřadný odpor V : RP = RWN . (n-1) => n = násobek zvětšení měřícího rozsahu V: n= U = UR + UV
U = kV .αv . n
zvětšení rozsahu A měřícím transf. proudu: I = kA .αw . PMTP PP = .U.I. cos φ kA = RC ="

Poznámka

Práce obsahuje vzorce.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47907146c2d22.zip (65 kB)
Nezabalený formát:
Vzorce_znacky_z_elektrotechniky.doc (151 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse