Název Goodness Staženo

Elektrotechnické značky a vzorce

Práce uvádí značky a vzorce, se kterými se setkáváme v elektrotechnice. Vzorce se týkají výpočtu činného a předřadného odporu, zvětšení rozsahu ampérm... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

1439x

Mechanická práce - tahák

Tahák z oblasti dynamiky obsahuje pouze vzorce mechanické práce, kinetické energie, potenciální energie, průměrného a okamžitého výkonu. Uvádí stručno... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

379x

Měření voltampérové charakteristiky polovodičové diody - laboratorní protokol

Úkolem cvičení zaznamenaného v protokolu bylo změřit voltampérovou charakteristiku polovodičové diody. Text uvádí pomůcky a teoretický rozbor úlohy. D... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

330x

Určení tíhového zrychlení g pomocí kyvadla - laboratorní práce

Práce obsahuje laboratorní práci na téma určení tíhového zrychlení g pomocí kyvadla. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

288x

Fyzika - tahák

Tahák do fyziky velice stručně shrnuje nejdůležitější informace o polovodičích, diodě, elektrickém proudu v kapalinách a Faradayových zákonech.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

226x

Měření tuhosti pružiny - laboratorní práce

Práce obsahuje laboratorní práci na téma měření tuhosti pružiny. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

168x

Kontrola kolíku na otlačení a střih

Práce je zaměřena na kontrolu kolíku na otlačení a střih. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Průmyslová škola

156x

Určení povrchového napětí kapaliny kapkovou metodou - laboratorní práce

Práce obsahuje laboratorní práci na téma určení povrchového napětí kapaliny kapkovou metodou. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

154x

Měření rezistivity kovového vodiče - laboratorní protokol

Protokol zpracovává záznam z měření rezistivity kovového vodiče. Vypisuje potřebné pomůcky a provádí teoretický rozbor úlohy a výpočty při měření. Cel... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

132x

Energetické suroviny a typy elektráren

První polovina práce popisuje základní druhy energetických surovin – černé a hnědé uhlí, ropa, zemní plyn a uranové rudy. Uvádí jejich základní charak... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Zeměpis

78x
1  2  3  4  »