Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Elektrotechnika: vybraná témata

Elektrotechnika: vybraná témata

Kategorie: Průmyslová škola, Ostatní předměty

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z hodin elektrotechniky na střední průmyslové škole vhodné pro přípravu k maturitě charakterizují typy, vlastnosti, principy fungování či využití vybraných zařízení. Zabývají se problematikou mikroprocesorů, barevných a černobílých televizních přijímačů, nízkofrekvenčních filtrů, násobičů napětí a mnoha dalších za doprovodu řady ilustrací.

Obsah

1.
Mikroprocesory a základní druhy modulace
1.1.
Mikroprocesory
1.1.1.
Charakteristika mikroprocesoru
1.1.2.
Součásti procesoru
1.2.
Základní druhy modulace
1.2.1.
Typy modulace
1.2.2.
Amplitudová modulace
1.2.3.
Kmitočtové spektrum AM signálu
1.2.4.
Kmitočtová modulace
1.2.5.
Princip jednoduchého modulátoru FM
1.2.6.
Fázová modulace
1.2.7.
Impulzní modulace
2.
Černobílý televizní přijímač a nízkofrekvenční filtry
2.1.
Zapojení a funkce černobílého televizního přijímače
2.1.1.
Blokové schéma
2.1.2.
Přehledové schéma
2.2.
Druhy a funkce nízkofrekvenčních filtrů
2.2.1.
Vliv vnitřního odporu zdroje na průběhy proudů v obvodu
2.2.2.
Návrh filtrační kapacity stabilizovaného zdroje
2.2.3.
Návrh filtrační kapacity nestabilizovaného zdroje
3.
Televizní soustava a telefonní síť GSM
3.1.
Popis telefonní soustavy
3.1.1.
Televizní přenos
3.1.2.
Druhy soustav
3.1.3.
Počet řádků
3.1.4.
Počet snímků
3.1.5.
Řádkový kmitočet
3.1.6.
Snímkový kmitočet
3.1.7.
Průběhy napětí
3.2.
Telefonní síť GSM
3.2.1.
Historie a parametry
3.2.2.
Přidělení kanálů operátorům
4.
Vysokofrekvenční zesilovače a násobiče napětí
4.1.
Vysokofrekvenční zesilovače
4.1.1.
Charakteristika
4.1.2.
Paralelní rezonanční obvod
4.1.3.
Vysokofrekvenční zesilovače s jednoduchým rezonančním obvodem
4.1.4.
VF zesilovač s tranzistorem v zapojení se společnou bází
4.1.5.
Mezifrekvenční zesilovač
4.2.
Schéma a funkce násobiče napětí
4.2.1.
Násobič napětí
4.2.2.
Zdroj symetrického napětí
4.2.3.
Kaskádní násobič napětí
5.
Televizní barevný přijímač a střídače
5.1.
Zapojení barevného televizního přijímače
5.1.1.
Princip barevné snímací kamery
5.1.2.
Rozložení nosných kmitočtů a pomocného barvonosného kmitočtu u barevné soustavy
5.1.3.
Systémy barevné televize
5.1.4.
Blokové schéma
5.1.5.
Barevná obrazovka
5.1.6.
Rozdíly v konstrukci základních částí různých druhů barevných obrazovek

Úryvek

"1. MIKROPROCESORY A ZÁKLADNÍ DRUHY MODULACE
1.1 FUNKCE MIKROPROCESORU, KONSTRUKCE MIKROPROCESORU
• Druhy mikroprocesorů, rozdělení
• Obecné univerzální schéma mikroprocesoru, popis a funkce
• Základní popis mikroprocesoru, jeho funkce
• Mikroprocesoru s okolím (sběrnice)
• Jednotlivé části mikroprocesoru (ALU, řadič, registry…)
Mikroprocesor je integrovaný obvod o vysoké hustotě integrace, obsahující vždy v sobě kromě dalších částí aritmeticko-logickou jednotku a řadič. Procesor čte z paměti strojové instrukce a na jejich základě vykonává program. Protože procesor, který by vykonával program zapsaný v nějakém vyšším programovacím jazyku by byl příliš složitý, má každý procesor svůj vlastní jazyk - tzv. strojový kód, který se podle typu procesoru skládá z jednodušších nebo složitějších strojových instrukcí. Sám o sobě není schopen pracovat, potřebuje vždy řadu pomocných a podpůrných obvodů. Společně s vnitřní pamětí a vstupním a výstupním zařízením tvoří základ celku, který nazýváme mikropočítač. Existují i tzv. jednočipové mikropočítače, které v jediném elektronickém prvku obsahují všechny uvedené části (včetně malé vnitřní paměti). Mikroprocesor komunikuje se svým okolím prostřednictvím tzv. sběrnic. Sběrnice (anglicky „bus“) je paralelní cesta přenosu informací. Šířka sběrnice je počet bitů, které je po sběrnici možno přenášet současně v jediném okamžiku. V souvislosti s mikroprocesory hovoříme o vnitřních sběrnicích a vnějších sběrnicích. Vnitřní sběrnice jsou uvnitř mikroprocesoru (jedna nebo více) - přímo na chipu. Propojují mezi sebou jednotlivé funkční celky mikroprocesoru. Při jejich konstrukci není výrobce nijak omezen. Navrhuje je tak, aby mikroprocesor jako celek pracoval co nejrychleji. Vnější sběrnice propojují mikroprocesor s jeho okolím. Vzhledem k potřebě
propojovat mikroprocesor s dalšími součástkami (mnohdy i od jiných výrobců) musí být vnější sběrnice určitým způsobem normalizovány. Většina výrobců respektuje normy stanovené firmou Intel vzhledem k silnému postavení výrobků této firmy na světovém trhu. Každý mikroprocesor má tři vnější sběrnice - datovou, adresovou a řídící.

Mikroprocesory se rozdělují ze dvou hledisek:
1) Postihuje způsob jejich zrychlování spolupráce s pamětí. Rozeznáváme mikroprocesory registrově orientované a sběrnicově orientované.
2) Vychází ze struktury instrukčního souboru mikroprocesoru. Hovoříme o mikroprocesorech RISC a CISC.

Registrově orientované mikroprocesory omezují komunikaci s pamětí pomocí poměrně velkého množství pomocných registrů, se kterými může ALU a řadič komunikovat s nepatrnými časovými zpožděními. Tyto registry je možno používat např. pro ukládání mezivýsledků při výpočtech a do paměti se potom odešle teprve konečný výsledek. Při vhodné konstrukci programu je možno značně omezit počet zápisů a čtení z paměti. Tato koncepce byla typická pro mikroprocesory firmy Intel.
Sběrnicově orientované mikroprocesory mají jen malý počet vnitřních registrů, zaměřují se však na optimální organizaci sběrnic a co největší urychlení přenosů mezi pamětí a mikroprocesorem. Tento přístup byl typický např. pro firmu Motorola. Postupem času se ukázalo, že žádný z těchto konstrukčních přístupů není jednoznačně lepší než druhý. Obě vývojové linie se postupně sbližují - u registrově orientovaných mikroprocesorů dochází k optimalizaci komunikace po sběrnicích a u sběrnicově orientovaných se objevuje větší počet pomocných registrů (u mikroprocesorů firmy Motorola 68040 se objevuje až 80 pomocných registrů). I když dnes toto rozdělení poněkud ztratilo na významu, lze říci, že mikroprocesory vycházející původně z registrové koncepce mají i dnes určité výhody při numerických výpočtech a mikroprocesory vycházející původně ze sběrnicové koncepce rychleji pracují s grafikou."

Poznámka

Součástí práce je množství schémat a nákresů, rozsah čistého textu činí cca 12 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24141
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse