Seminarky.cz > Životopisy > > > Emil Hácha

Emil Hácha


Kategorie: Humanitní a ekonomické obory

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje životopis Emila Háchy, právníka, prezidenta a především zlomeného muže v nešťastné době. V závěru je připojen úryvek závěti.

Obsah

1.
Úvod
2.
Studia a práva
3.
Prezident
4.
Zatčení a smrt
5.
Závěť

Úryvek

"Emil Hácha
Rok 1938 měl být pro prezidenta Nejvyššího správního soudu Emila Háchu štastným datem. Chystal se odejít do důchodu a trávit více času se svojí ženou Marií. Ta mu však 6. února 1938 zemřela a Hácha byl po mnichovu českou politickou elitou vmanévrován do funkce prezidenta. Ti, kdo ho vybrali, dobře věděli, jaké šelmě bude muset tento 66 muž čelit. Přesto ho zvolili, doufajíc, že se tak sami vyváží z odpovědnosti.
Emil Hácha se narodil 17. července 1872 v Trnových Svinech. Po absolvování právnické fakulty pražské Karlovy univerzity, působil Emil Hácha jako úředník zemského výboru Království českého a jako rada Nejvyššího správního dvora ve Vídni. Během I. světové války spolupracuje Emil Hácha s dr. Ferdinandem Pantůčkem, napojeným na český protirakouský odboj (Maffie) - Pantůček je po vzniku samostatného Československa jmenován prezidentem senátu Nejvyššího správního soudu: Emil Hácha se následně stává jeho členem. V roce 1925, po Pantůčkově smrti, nastupuje Emil Hácha, jmenován prezidentem T. G. Masarykem na jeho místo. V letech 1918-1938 byl Hácha činný i jako vědecký pracovník – publikoval několik vědeckých prací z oboru mezinárodního práva, přitom byl expertem na právo anglosaské.
Jako uznávaný právník je Emil Hácha soudcem haagského soudního dvora a před podepsáním Mnichovské dohody působí několik let jako člen legislativní rady, poradního orgánu československé vlády. Po podepsání mnichovského diktátu a následné abdikaci prezidenta E. Beneše a přijetí ústavního zákona o autonomii Slovenska a Podkarpatské Rusy je dr. Emil Hácha 30. listopadu roku 1938 zvolen prezidentem. Lišil se výrazně od všech minulých i budoucích hlav státu. Předně nikdy nebyl členem žádné politické strany a do čela nového státu (Česko – Slovenska) byl zvolen jako uznávaný právník, který má zabraňovat nejhořšímu. Na rozdíl od všech nástupců i přechůdců si zvolení nepřál, těšil se na důchod, ve kterém se chtěl věnovat svým koníčkům. Na druhou stranu cítil, že se zeme nachází v situaci, kterou sám nazval „konkursní podstatou státu“. Vzal na sebe pro to nevděšnou úlohu, kterou podle svého tvrzení chtěl vykonávat dva roky. Léta pak hrál dvojí hru. Byl ve spojení s částí odboje a současně se snažil vést rozhovory s okupační mocí a mírnit represe. V prvních letech II.světové války jeho postoje oceňoval také Edvard Beneš. Jeho osobnost hodnotili kladně i jeho volitelé. Při volbě distal z 312 platných hlasů plných 272 přičemž 39 obálek zůstalo prázdných. Když po volbě E.Hácha navšívil hrob TGM v Lánech, jist netušil jaká rozhodování ho budou čekat.V roce 1943 mu v osobním dopise napsal premiér druhé republiky uvězněný Rudolf Beran : „Prosil jsme Vás často v duchu za odpuštění, že jsem zavinil Vaše uvedení v úřad“."

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdroje: http://ireferaty.lidovky.cz/100/3728/Cesky-protektoratni-prezident.
Práce obsahuje překlepy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49ce2c999f7dd.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Hacha.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse