Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Emoční inteligence

Emoční inteligence


Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce rozebírá pojem emoční inteligence. Mluví o jeho složkách (vnímání, hodnocení a vyjadřování emocí, emoční pomoc myšlení, porozumění a rozbor, uvážená regulace emocí podporující emoční a intelektuální vývoj). Dále přibližuje základní disciplíny, s kterými je emoční inteligence spjata. Mezi tyto disciplíny patří sebeuvědomění, sebeovládání, motivace, empatie a společenská obratnost.

Obsah

1) Vnímání, hodnocení a vyjadřování emocí
2) Emoční pomoc myšlení
3) Porozumění a rozbor emocí
4) Uvážená regulace emocí
5) Emočně inteligentní člověk
6) 5 základních disciplín emoční inteligence

Úryvek

"3) POROZUMĚNÍ A ROZBOR EMOCÍ. VYUŽITÍ EMOČNÍCH ZNALOSTÍ = schopnost pojmenovat emoce a rozpoznat vztahy mezi slovy a emocemi, kupříkladu mezi spojeními „mít rád“ a „milovat“, pochopit význam emocí, že se vyjadřují vzhledem ke vztahům jako například smutek často doprovází ztráty. Schopnost porozumění komplexnosti pocitů: souběžnostem pocitům lásky a nenávisti nebo jejich prolínání, jako že například hrůza je kombinací strachu a překvapení. Schopnost rozeznat možné přechody mezi emocemi, jako například hněv přechází v uspokojení nebo zuřivost přechází ve stud."

Poznámka

Přehledná práce

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45084c7f6897a.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Emocni_inteligence.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse