Eneolit


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

Charakteristika: Práce obsahuje stručné shrnutí eneolitu.

Obsah

1.
Obecné informace
2.
Oradlo a vůz
3.
Metalurgie mědi
4.
Počátky hornictví
5.
Megality
6.
Náklonní sídliště
7.
Hradiště
8.
Osídlení českých zemí

Úryvek

"NÁKLONÍ SÍDLIŠTĚ = domy postaveny na březích jezer na kůlech (Alpy – Německo, Itálie, Rakousko a Švýcarsko)
Patriarchát – pokles výskytu ženských plastik, mužské hroby s bohatší výbavou
V eneolitu začali lidé s ochočováním koní
HRADIŠTĚ = dlouhé domy, postupně se zmenšovaly, budovy zahloubené pod povrch země (polozemnice, zemnice)
Na konci eneolitu se na většině evropského území hovořilo indoevropskými jazyky.

OSÍDLENÍ ČESKÝCH ZEMÍ
Kultura s nálevkovitými poháry = počátky exaktních věd (matematika, zeměměřičství, astronomie), kalendářní systém, mohylové násypy
- Obilnářství a chov dobytka
- V ml. Eneolitu přišly skupiny obyvatel z Německa a stř. Podunají
Kultura se šňůrovou keramikou = pohřbívání zesnulých obou pohlaví podle zvláštních pohřebních zvyklostí – muži: pravý bok, tvář k jihu (sekeromlaty, keramický pohár
-ženy : levý bok, tvář k jihu (keramika, mušle, ozdoby z mědi a kostí)
– Vikletice u Chomutova (nález 164 hrobů)
Lid kultury se zvoncovitými poháry = mužský hrob – luk a šípy, měděná dýka (levý bok)
Ženský hrob – keramika, ozdoby (pravý bok)"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5262a539c0376.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Eneolit.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse