Enigma


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato seminární práce pojednává o německém šifrovacím stroji z druhé světové války. Uvádí informace o jeho historii, vzniku, využití, a významu ve válečných operacích.

Obsah

1.
II.světová válka
2.
Vynálezce Enigmy
3.
Možnosti Enigmy
4.
Její využití
5.
Rozluštění kódů
6.
Závěr

Úryvek

"Druhá světová válka, největší vojenský konflikt v dějinách lidstva mezi fašistickými mocnostmi (Německo,Japonsko,Itálie atd.)a spojenci (USA,Velká Británie,od roku 1941 SSSR,Francie).Nacistické Německo se díky dohodě se SSSR cítilo dost silné,aby 1.1.1939 zahájilo válku přepadením Polska,jež bylo současně napadáno SSSR.Druhá světová válka měla čtyři fáze: v první si Německo podmanilo skoro celou Evropu,v druhé fázi porušilo dohodu se Stalinem a napadlo SSSR.Doposud Německo a jeho spojenci vítězili, to však skončilo ve třetí fázi války,neboť prohráli v rozhodujících bitvách o Pacifik.A nemalou část na tomto vítězství měli kryptoanalitici z Blatchley Parku v Anglii kde se luštily kódy Enigmy.

Enigmu vynalezl v roce 1918 Albert Schreibus a přinesli její návrh do německé armády.Armádu však Enigma nezajímala a tak se Schreibus rozhodl prodat patent firmě Gewershaft.
Až poté co se Hitler dostal k moci si armáda uvědomila jakou Enigma skýtá možnost a okamžitě patent odkoupila a Enigmu stáhla z obchodů.
Enigmu pak během II.světové války využívali němečtí velitelé k zadávání rozkazů,určování poloh jednotek a lodí.Spojenci tak neměli šanci dozvědět se cokoli o pohybu Německých jednotek a Enigma se stala největší Německou zbraní v druhé světové válce.
Nejvíce se Enigma osvědčila u ponorek ,které se tak staly nejúčinnější zbraní proti spojeneckým konvojům.První Enigmu získali spojenci z ponorky U-110,ta byla odeslána do Blatchley Parku, kde se začali shromažďovat nejlepší matematici,šachisti a kryptoanalitici z celé Anglie pod vedením Alana Tuiringa.Měli za úkol rozluštit kód Enigmy.
V osmi budovách ,jež se v Blatchley Parku nacházely pracovalo kolem 5000 zaměstnanců.
Enigma v Blatchley Parku však nebyla první přístroj tohoto druhu jež byl Říši ukraden. První byli Poláci,kteří na základě poznatků sestrojili stroj jež se nazýval Bomba a který jim umožnil sledovat posunu Německé armády.Britům se po čase podařilo rozluštit kódy: Sviňucha( německé velitelství) Delfín (pozemní jednotky) Vážka(luftwaffe).Ponorkový kód s pracovním názvem „Žralok“ se jim však nedařilo rozluštit už jen proto,že čtvrtý přídavný disk jež 26krát násobil obtížnost kódování nabízel celkem 150 triliónů kombinací.
První nabourání do Žraloka se podařilo Blatchley Parku přes meteorologická hlášení jež vysílaly ponorky pobřežním stanicím.Ty totiž nevlastnily čtyř diskové Enigmy proto museli ponorky čtvrtý disk vyndat a odvysílat zprávy s pomocí pouhých tří disků a ty nebily pro Angličany žádným problémem.
Německá armáda však po několika neúspěšných akcích v Pacifiku začala tušit ,že kód byl rozluštěn. Od následujícího dne začali všechny Německé jednotky vysílat za pomoci čtyř diskové Enigmy.
Od té doby nemohli spojenci po deset měsíců číst německé depeše.
Až 30.října byla u Egypta chycena ponorka U-559,ta měla na palubě čtyř diskovou Enigmu.Po jejím získání nebyl problém pro kryptoanalityky v Blatchley Parku rozluštit kód Žraloka a díky tomu vyhrát v klíčových bitvách o Pacifik."

Poznámka

Práce obsahuje schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: tech_stroj0001.zip (23 kB)
Nezabalený formát:
Enigma.doc (46 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse