Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Enviromentální výchova

Enviromentální výchova


Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2

Charakteristika: Zápisky z environmentální výchovy pojednávají o základech ekologie včetně vymezujících znaků organismů, jejich typů nebo schopnosti adaptace.

Obsah

1.
Ekologie
2.
Zkoumané objekty v ekologii
3.
Historie
4.
Organismy
4.1.
Autotrofní organismy
4.2.
Heterotrofní organismy
4.3.
Mixotrofní organismy
5.
Stupně integrace
6.
Adaptace organismů
7.
Allenovo pravidlo
8.
Bergmanovo pravidlo

Úryvek

"ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Ekologie = věda, která se zabývá vztahy mezi živou a neživou přírodou
 Dále se ale ekologie používá v jiném slova smyslu: ochrana životního prostředí, ideologie.
 Jako první tento obor definoval Ernst Haeckel (1866) – ale ekologie byla uznána až v roce 1910.
 Vychází z biologie, meteorologie, klimatologie, geografie, fyziky, chemie, lékařských věd atd.
 VĚDA SYNTETIZUJÍCÍ = věda, která v sobě slučuje poznatky z jiných oborů a vytváří mezi nimi souvislosti
 Protože pochody v přírodě nefungují odděleně!
Zkoumané objekty v ekologii
 Jedinec = zkoumá vztah konkrétního jedince (organismu) k ostatním a k prostředí, nejužší pojem, jaký můžeme zkoumat
 Populace = zkoumá vztah několika jedinců stejného druhu k prostředí
 Společenství = zkoumá vztah několika jedinců různých druhů na jednom stanovišti
 Biomy = zabývá se nejvyšší úrovní přírodních objektů (nivní lesy apod.)
Trocha historie
 Leeuwenhoek – průkopník používání světelného mikroskopu
• Podrobnější popis potravních řetězců a populací (17. a 18. Stol.)
 CHARLES DARWIN – „Teorie evoluce a přírodního výběru“ = silnější přežije, částečně platí i dnes
 Ernst Haeckel – považován za zakladatele ekologie -> vychází z Darwina
 50. a 60. léta pro ekologii znamenají velký rozvoj "

Poznámka

Práce obsahuje graf.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5159aa860c239.zip (82 kB)
Nezabalený formát:
Environmentalni_vychova.doc (114 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse