Environmentální management

Kategorie: Technické - ostatní, Přírodní - ostatní

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na environmentální management. Obsahuje několik otázek i s odpověďmi na toto téma jako jsou například vyjmenujte alespoň dvě environmentální problémy, které způsobuje doprava a navrhněte řešení nebo které přírodní jevy působí proti skleníkovému efektu a jiné.

Obsah

1.
část
2.
část
3.
část
4.
část
5.
část
6.
část

Úryvek

"K cieľom environmentálne orientovaného riadenia nepatrí
a. vytvorenie podmienok pre export a import výrobkov
Uplatnovanie technických predpisov pri rozvoji environmentálneho manažérstva znamená
c. implementáciu prvkov ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie do
rozhodovacích procesov riadenia organizácie
Rozdiel medzi ISO 14001 a EMAS je v tom, že
b. ISO 14001 je norma a EMAS nariadenie
Základnými zložkami uplatňovanými v zmysle Demingovho všeobecného princípu v
environmentálnom manažérstve sú
a. plánovanie, realizácia, kontrola, hodnotenie

SIESTA CAST :

Napíšte rovnicu fotosyntézy a uveďte aspoň 3 faktory, ktoré ju ovplyvňujú!
6 CO2 + 12 H20 + 2830kJ –> C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O, vlnova dlzka svetla, oxid uhlicity, teplota, voda,
Čo je zdrojom energie heterotrofných organizmov? Aké formy heterotrofov poznáte?
zdrojom energie je rozklad organickej hmoty.,
saprofyti – dekompozítori (ako huby) spolunazivanie,
paraziti – nemajú chlorofyl, vnikajú pomocou haustórií ovplzvnuje
Čo sú to mixotrofné organizmy? Uveďte aspoň 2 spôsoby ako si dopĺňajú výživu!
Mixotrofné – kombinácie autotrofného a heterotrofného spôsobu výživy (napr.
mäsožravé rastliny na pôdach s nízkym obsahom dusíka)
Pomocou tentákulov – lepkavými trichómmi, napr. rosička okrúhlolistá
Do pascí – napr. krčiažniky, mucholapky
Aktívnym pohybom – napr. bublinatka chytá vodné živočíchy do plochých
mieškov na listoch
Definujte pojem „jedinec“ ! Na čo slúži taxonómia?
je bunka alebo súbor buniek, ktoré tvoria jedinečnú entitu charakteristickú pre daný
biologický druh. Taxonómia vznikla v snahe triediť, klasifikovať organizmy.
Čo je to ekologická valencia? Ako rozoznávame organizmy podľa rôznej ekologickej valencie?
ekologická valencia (tolerancia) označuje súbor podmienok, v ktorých je organizmus
schopný existovať.
o Kozmopolity majú širokú ekologickú valenciu,
o Endemity majú úzku ekologickú valenciu. Môžu sa použiť ako bioindikátory, pretože
rýchlo reagujú na akúkoľvek zmenu podmienok, napr. lišajníky, salamandra škvrnitá.
Aký je rozdiel medzi populáciou a spoločenstvom?
Populácia - súbor jedincov jedného druhu na určitom prirodzene vymedzenom priestore v určitom čase, ktorý sa reprodukuje v priebehu veľkého počtu generácií.
Spoločenstvo (cenóza) - súbor jedincov viacerých druhov na určitom prirodzene
vymedzenom priestore v určitom čase. Môže byť prírodné alebo umelá
Z akých prvkov sa skladá ekosystém?
??producenti,reducenti, konzument..
Definujte pojem „potravový reťazec“ a uveďte aspoň 2 spôsoby jeho narúšania!
predstavuje prenos látok medzi producentami, konzumentami a reducentami.
Čo je to „ekologická sukcesia“? Uveďte príklad!
vývoj ekosystému – omladenie nastáva vtedy, keď sa predchádzajúci ekosystém zrúti (napr.
vplyvom prírodných katastrof alebo negatívneho zásahu človeka), menia sa prírodné
podmienky, medzidruhové vzťahy sú jednoduché a druhová diverzita nizka.
Čo je to „ekologická nika“? Uveďte príklad!
je všeobecne súhrn potrieb alebo nárokov určitého druhu pre rôzne
ekologické faktory, ktoré potrebuje k svojmu úspešnému prežitiu v danom ekosystéme.
Aký je rozdiel medzi druhovou a územnou ochranou?
Druhová ochrana predstavuje vybraný spôsob ochrany rastlín alebo živočíchov posilnením
jeho biologických a ekologických nárokov.
Najčastejšie sa uskutočňuje v botanických a zoologických záhradách ako špeciálne
„Programy ochrany“ resp. „Programy záchrany“
Uzemna ochrana je ochrana na vacsom uzemi.
Na celom území SR platí stupeň ochrany číslo …, uveďte aspoň tri zakázané činnosti v ňom !!!
Prvy stupen ochrany,
Charakterizujte chránenú krajinnú oblasť! Aký stupeň ochrany platí v CHKO?
Rozsiahlejšie územie, spravidla s výmerou nad 1000
ha, s rozptýlenými ekosystémami, významnými pre zachovanie biologickej rozmanitosti a
ekologickej stability, s charakteristickým vzhľadom krajiny alebo so špecifickými formami
historického osídlenia. 2 stupen ochrany,
Charakterizujte národný park! Aký stupeň ochrany platí v NP?
Územie s výmerou nad 1000 ha, prevažne s ekosystémami podstatne
nezmenenými ľudskou činnosťou alebo v jedinečnej a prirodzenej krajinnej štruktúre,
tvoriace nadregionálne biocentrá a najvýznamnejšie prírodné dedičstvo, v ktorom je ochrana
prírody nadradená nad ostatné činnosti. 3 stupen
Charakterizujte chránený areál! Aký stupeň ochrany platí v CHA?
Lokalita s výmerou do 1000 ha na ktorej sú biotopy európskeho
významu alebo biotopy národného významu alebo ktorá je biotopom druhu európskeho
významu a kde priaznivý stav týchto biotopov záleží na obhospodarovaní človekom. Plati 3, 4 aj 5 stupen ochrany."

Poznámka

vysoká

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29395
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse