Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Environmentální vzdělávací systém - esej

Environmentální vzdělávací systém - esej


Kategorie: Pedagogika, Ekologie

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá enviromentálním vzdělávacím systémem. Obsahuje však převážně vlastní názor autorky na environmentální vzdělávání v ČR.

Obsah

1.
Úvod
2.
Situace na fakultě Životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
3.
Výchova mladých
4.
Názor autorky
5.
Závěr

Úryvek

"Vidíte PET lahve ve smíšeném odpadu, i když je to všude velkými písmeny dobře viditelné, k čemu je nádoba určena. Tak že je to samozřejmě o lidech. Ale je to velký pokrok. V dnešní době se začíná už u malých dětí ve školkách, kde se jim to nenásilnou formou vtloukává do hlaviček. Formou her a postupně se pokračuje na základních školách, kde sbírají PET lahve a víčka, mají různé exkurze. Což je celkem posun od dob kdy jsem do školy chodila já. To se sbíralo jenom staré železo a papír. Výchova mladé generace není jenom ve školách, ale i v televizi. Mluví se o tom v mnoha pořadech pro děti, kde je jim vysvětlováno jak správně třídit odpad a co se s tímto odpadem potom dělá – jak je zpracováván. Což si myslím, že je důležité, aby se jim to co nejdřív zaběhlo a přišlo úplně normální. V mnoha rodinách se třídí odpad jen díky dětem, které přinutili své rodiče třídit. Učí se to rodiče od dětí, tak že je to obráceně, než by mělo.  Je mnoho billboardů, hesel, reklam a upoutávek v televizi i rádiu. Informací mají lidé plno. A je už na každém jestli to je nebo není problém udělat něco pro životní prostředí. Jestli jim ublíží pár kroků ke kontejnerům a to že si připlatí a budou topit něčím ekologičtějším. Například v našem domě jsme jediná rodina, která chodí (dost daleko) s tříděným odpadem. Možná kdybychom měli kontejnery před domem, tak by to problém nebyl. Od spousty lidí jsem slyšela proč by třídil odpad, když to potom stejně shrnou dohromady. Myslím, že to jsou jenom výmluvy, aby to nemuseli dělat. Ale pozitivní je, že mladší generace už je na tom mnohem lépe, uvažuje už trochu jinak. Záleží samozřejmě na tom z jakého jste města, v jaké vyrůstáte rodině a do jaké chodíte školy, protože to je všechno o lidech. O tom jak přemýšlí starosta, ředitel/ka školy a rodiče. Nedávno jsme projížděli takovou malou vesničkou na Moravě a mě hodně překvapilo, že tam měli nádoby na kartóny od džusů. To nevidíte ani u nás v Teplicích. Ale někoho to prostě napadlo a zajistil je pro občany. Tak že výchova jde sice pomalu, ale jde. Je tu určitý posun a to je dobře. Mohu shrnout výchovu našich zaměstnanců. V naší společnosti vykonávám funkci integrovaného manažera. Mimo jiné jsme i držiteli certifikátu 14001 a já zajišťuji, aby všechno bylo tak jak má být. Pracuji tu 3 roky a už konečně začínám vidět posun v myšlení zaměstnanců. I když u mnohých je to ještě krkolomné a je to pro ně přítěž, ale někteří už to berou jako samozřejmost. Musíte jim k tomu dát samozřejmě možnosti. Dostatek nádob na třídění. Dostatek informací, aby věděli, že montérky a rukavice jsou nebezpečný odpad a tak je nemají házet do popelnice. A vylitý olej tam nesmí nechat jen tak ať si s tím příroda poradí sama. Na některé pak už platí pouze sankce (srážka ze mzdy) když je viděn jak nedodržuje pravidla. U starších generací je to obtížnější, u mladších lidí je to mnohem snadnější."

Poznámka

Text není přehledně členěn a vyžaduje místy revizi stylu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x496b4ef45a95f.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Enviroment_vzdel_sys.doc (64 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse