Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Enzymy, vitamíny, hormony - tahák

Enzymy, vitamíny, hormony - tahák


Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tahák do chemie je určen studentům středních škol. Autor se zabývá enzymy, jejich složení i dělení. Totéž sleduje u vitamínů a hormonů. Jsou zde vysvětleny pojmy avitaminóza a hypervitaminóza. U každého druhu vitamínů uvádí jeho význam a zdroje.

Obsah

1.
Enzymy
1.1
Složení enzymů
1.2
Dělení
1.3
Účinek enzymů
1.4
Druhy inhibice
1.4.1
Kompetitivní
1.4.2
Aldosterická
1.4.3
Inhibice produktem
1.4.4
Zpětnovazebná
1.5
Význam a použití
2.
Vitamíny
2.1
Význam
2.2
Dělení podle rozpustnosti
2.3
Hypervitaminóza a avitaminóza
3.
Hormony
3.1
Dělení
3.2
Účinek hormonů
3.3
Druhy hormonů

Úryvek

"Enzymy-biokatalyzátory (kat.-lát., kt.ovlivní hlad.akt.en.),účinnost 100 % bez ztrát,podmínky mírné –t,p,ph(neutr.,tráv,enz.nízké ph).účinnost-A)účin.specifikace-substrát(jakou lát.katalyzují) B)specifita účinku-typ reakce. Složení enzymu-ACE-aktiv.místo-probíhá zde kataláza,KOFAKTOR-nebílk.část,pohyblivý-vázán koenzym,BÍLKOVINA-APOENZYM. Koenzymy-NAD +-od vit.B3,od vit. PP(miacin) (nikorinamidadenindinukleotid)-kys.nikotin. CoA-vit.B5(kys.panthothen.)NADP+-nikotinamidadenindinukleotidfostát.Proenzymy-neakt.enz.,v těle,v příp.potřeby se odštěpí část=>enz.=>pepsin.Dělení- 1.)Oxydoreduktasy-přenos H+,e- .A)dehydrogenasy.2)Tranferasy-přenos at.A)přenos P z ATP(donor) na přijemce(GLU)=>enz.KINASY B)Coenzym A-přenos acetylu =>acetyl CoA. 3)Hydrolasy-enz.,kt.katalyzují hydrolyt.štěp. substrátu ( +H2O) A)alfa-amylasa-štěp.škrobu. B)peptidasa C)proteasy-pept.vazba-štěpí –CO-NH- D)lipasy-štěp.ester.vazby v tuc. E)tráv.enz.-pepsin. 4)Lyasy-nehydrolyt.štěpení,odštěp.se malé molek.H2O,NH3,CO2. A)dekarboxylasa-odštěp.CO2 z –COOH. 5.)Ligasy-kat.systém,za účasti ATP(en.) A)syntéza bílk. 6)Isomerasy-kat.vznik isomerů v rámci 1 mol. A)GLU->FLU . Substrát.specifita-enz.si vybírá svůj subs.,kt.bude katalyz.Metoda zámek a klíč. Účinek enz.-podm.enz.aktivity- A)teplota-úč.enz.do 60st.nejvíc 40st.,př.chladničky,kypř.těsta,kvasnice. B) pH-1-2-tráv.enz.-pepsin. 5-6-sacharosa 8-9-amylasa. C) Aktivátory-lát.kt. urychlují kalatýzu-napomáh.vyš.akt.enz.-zineč.ionty. D) inhibitory-lát.,kt.tlumí akt. Enz.,zvýší aktivač.en., Druhy inhibice- 1)Kompetitivní(soutěživá)-vratná r.,inhibitor soutěží se substrátem o akt.místo,vytěsní S. 2)Aldosterická-inh.se naváže jinam než S-mění strukt.apoenz.-nevratná r. 3)Inh.produktem reakce-dosáhne rovnováhy.4)Zpětnovazebná-vrací se na zač. Význam,použ.-zdroj-živ.organism. 1)použití cel.buněk-potravinářs.,výr.mléč.výrob.,pekařst.,vár.vína,piva,čištění odpad.vod,výr.prac.prášků. 2)použ.izol.enz.-drahé.výr.léčiv-ATB,kys.mléčná,citronová,vet.a hum.medicína-poruchy imun.,alerg.,tráv.Vitaminy –nízkomol.l.,slož.koenz.,nejsou pro org.zdrojem en.,Význam: sami si je neumíme vyrobit,v potravě,nezbyt.pro metabol.. Dělení podle rozpust.-v H2O-vit.B (1,2,3,T,6,7,12+vit.C).v tucích - vit.A,D,E,K,F. Hypovitamimosa-nedostatek vit. Avitaminosa-vel.nedost.,podvýž.,nemoc Berry - berry, křivice,ún.,podráž., depky. Hypervitaminosa-nadbytek vit.Vit.A(retinol)-vliv na zrak,máslo,mléko,v zel.,nedost.-šeroslepost,nadbyt.-krvác.z nosu,šp.játra. Vit.D(karciferol)-vznik v těle ze sterolu,D2 - ergokarciferol. D3 - cholekarciferol,podporuje vývoj kostí,nadb.-ledv.kam. Vit.E(tokoferol)-antioxidant-zabran.vzniku nádorů,zdroj oleje,podp.plodnost,ned.-neplodnost,poruch.im,oslab.svalů.Vit.K(fytochinon)-
napomáh.sráž.krve,nedos.-drob.krvác.,zdroj:list.zel.,maso.Vit.B1-thyamin-sl.koenz.,oxyreduktása-vliv na met.-sacharidy,duš.činnost.,nedost.-berry-berry,nerv.onemoc.,zdroj-vnitřnosti,kvasn,pivo,peč.malý nedos.-záněty úst.dut. Vit.B2-riboflavin-základ koenzymů-FAD,FMN,met.tuků, ned.-záněty dut.úst,zast.růstu.Vit.B5-kys.panthoten.-vliv na met.,složka CoA,sbírá acly, nedost.-nemoc pelagra.Vit B6-pyridoxin-met.AMK,ovliv. krvetvorbu, nedos. -málo hemoglob., depky, ún,Vit.B12 – kobalanim - zákl. porfin. strukt., uvnitč cobalt,vliv na krvetvor.,nedost-anémie, zdroj.vejce,mléko, maso.Vit.C- čl.si ho nevyrobí, odvozen od sacharidů,na imun., zuby,můžeme ho furt. zdroj:ovoce, zel., bramb., zelí, antiox.- odolnost proti nemoc,pevn. dásní,nedos.-kurděje."

Poznámka

Práce není členěná a je psaná ve zkratkách. Klíčová slova jsou zvýrazněna tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d442e01a2b15.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Enzymy_vitaminy_hormony.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse