Epilepsie


Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z hodin na téma epilepsie uvádějí základní informace o nemoci, charakterizují typy epileptických záchvatů a jejich mechanismus. Nakonec se zmiňují o status epilepticus.

Obsah

1.
Základní informace
2.
Epileptický záchvat
2.1.
Vznik záchvatu
3.
Status epilepticus

Úryvek

"- porucha funkce mozku
- opakované záchvaty křečí a bezvědomí (nebo změněný stav vědomí)
- mnoho příčin, většina případů nejasná
(dědičnost, úraz hlavy, trauma, infekce, CMP, nádor, závislost,…)
- spouštěcí mechanismy jsou často:
- stres
- nedostatek spánku
- světelné záblesky
- drogy
- některé ženy vetší sklon mají k epileptickým záchvatům v premenstruačním období

Záchvat
- dva hlavní typy záchvatů:
→ generalizované
→ tonické záchvaty
→ klonické záchvaty
→ myoklonické záchvaty
→ atonické záchvaty
→ tonicko-klonické záchvaty
→ absence
→ parciální
→ jednoduché parciální záchvaty
→ komplexní parciální záchvaty
- často začínají v zjizvené tkáni mozku nebo v mozkové tkáni s jinou strukturní změnou – odtud se
poté šíří do celého mozku
- před záchvatem někteří lidi pociťují varovné signály

Vznik záchvatu
- příčina není přesně známá, pouze předpoklad
- nejspíše k nim dochází díky chemické nerovnováze vnitřního prostředí v mozku
- činnost mozku pomáhá většinou regulovat GABA (kyselina)
- pokles hladiny kyseliny → nejsou neurony tlumeny → nadměrné množství vzruchů
Status epilepticus
= život ohrožující stav
- dlouhý epileptický záchvat nebo jejich rychlé navazování na sebe (mezi nimi nelze nabrat vědomí)
- délka více než 30 minut
- příčina vysazení antiepileptické léčby, nádor na mozku, CMP, absces, aj.
- bez léčby → poškození mozku, smrt"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51ed9078bcf69.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Epilepsie.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse