Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ergoterapie pacientů amputovaných na dolní končetině

Ergoterapie pacientů amputovaných na dolní končetině

Kategorie: Medicína, Ošetřovatelství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Karlova 2. lékařská fakulta, Praha 5 - Motol

Charakteristika: Seminární práce se zabývá ergoterapií pacientů po amputaci dolní končetiny. Nejprve seznamuje s amputací, její historií, etiologií, průběhem, typy a možnými komplikacemi. Poté vysvětluje pojem ergoterapie, zabývá se jejím dělením a popisem jednotlivých druhů. Poslední část se již konkrétně věnuje průběhu a specifikám ergoterapie a pacientů s amputovanou dolní končetinou.

Obsah

1
Úvod
2
Amputace dolních končetin
2.1
Historie
2.2
Etiologie
2.3
Rozdělení amputací
2.4
Komplikace
2.4.1
Včasné komplikace amputací
2.4.2
Pozdní komplikace amputací
3
Ergoterapie
3.1
Pojem ergoterapie
3.2
Rozdělení ergoterapie
3.2.1
Kondiční fyzioterapie
3.2.2
Ergoterapie cílená na postiženou oblast
3.2.3
Ergoterapie zaměřená na pracovní začlenění
3.2.4
Ergoterapie zaměřená na výchovu k soběstačnosti
4
Ergoterapie pacientů amputovaných na DK
4.1
Nácvik ADL
4.1.1
Výběr vozíku
4.2
Ergodiagnostika
4.3
Sociální a psychická podpora
4.4
Sport amputovaných
4.5
Domácí sebeobsluha
5
Závěr
6
Literatura

Úryvek

„4. Ergoterapie pacientů amputovaných na DK

Amputace na dolní končetině znamená velký zásah do pacientova života, ale to se dá říci o jakékoli ztrátě orgánu. Avšak amputace DK je, dle mého názoru, o něco problematičtější, než kupříkladu amputace horní končetiny. Tedy mluvím-li o jednostranné amputaci končetiny. Je jasné, že ztráta obou horních končetin je přeci jen problém jiné úrovně.
Soudím na základě faktu, že lokomoce pomocí nohou je velice důležitá. Někdo by mohl namítnout, že při ztrátě pravé končetiny u praváka, je situace horší. Já bych mu ale oponoval. Ruce jsou podle mého názoru mnohem plastičtější než nohy. A pokud pacient ztratí pravou ruku, je možné ji nahradit, ne vždy plnohodnotně, rukou druhou, i když ne dominantní. K chůzi přeci jen potřebujeme obě nohy, ne jenom jednu z nich. Někdo by zase mohl namítnout, že ruce jsou citlivější a je jich potřeba pro schopnost drobné motoriky, ale já bych odvětil: ne každý šije, ne každý hraje na kytaru, ale každý potřebuje chodit.
Jde pouze jen o můj názor a nikomu ho nechci vnucovat. Zároveň jsem si však vědom toho, že každé postižení, bez ohledu na jeho závažnost, je nutno řešit.

4.1 Nácvik ADL

Jak již bylo zmíněno výše, je nácvik soběstačnosti alfou a omegou ergoterapie. Ne že by ergoterapie „uměla“ pouze nácvik ADL, to nikoli, ale je to pedagogický proces, při jehož zvládnutí, se může zintenzivnit nejenom práce ergoterapeuta, ale i ostatních ošetřovatelských týmů (fyzioterapie, sociální rehabilitace, …).
Přinejmenším jde o znovuzačlenění pacienta do kruciálních životních činností.
Nácviku ADL by mělo předcházet vyšetření pacientových možností, jak moc soběstačný pacient je. Existuje mnoho testů hodnotících soběstačnost pacienta: Barthelův, Swanborgův, …
Prioritou, kterou bychom měli mít vždy na mysli je včasné protézování. Předcházíme tak dlouhodobější inaktivitě, která může způsobit u pacienta sekundární komplikace ve formě flekčních kontraktur či vegetativních změn.
Ve vztahu k amputovaným se jedná především o hygienu, a to nejenom celého těla, ale také samotného pahýlu, vzniklého resekcí distální části DK. Mělo by se předcházet bolestivým stavům (proleženiny, otlačeniny, dehiscence rány, deformity měkkých tkání) pahýlu vhodnou masáží a bandážováním. Vyhýbáme se parfemovaným krémům. U bandážování pahýlu si musíme dávat pozor zejména na zachování mikrocirkulace v pahýlu. Při přílišném utahování bandážovací pásky může také docházet k deformitám pahýlu. Další nezbytnou denní aktivitou amputovaných je otužování pahýlu. Kálal (2003) uvádí, že dobře otužovaný a dalšími způsoby ošetřovaný pahýl lépe snáší zatížení i tlak protézy.
Samozřejmostí je celková hygiena. U amputovaných pacientů na dolní končetině bych předpokládal jen drobné potíže s přesunem do vany nebo sprchového koutu (nejedná-li se o geronty se sníženou tolerancí k zátěži). Problémy s celkovou hygienou se převážně řeší předepisováním různých kompenzačních pomůcek (sedáků, držáků, a jiných).
S hygienou nepřímo souvisí také nácvik přemisťování sebe sama z postele na vozík, z vozíku do vany, přesun s protézou a holemi do sprchového kouta apod. I zde se využívá četných kompenzačních pomůcek: vozík, hole, přemisťovací podložky,…
Denními aktivitami nejsou pouze úkony spojené s hygienou. Pacient se také musí umět postarat o chod domácnosti. Umět si uvařit, vyprat, najíst se. Alespoň přiblížení se k denní činnosti mají za úkol modelové práce (činnosti), které mají pacienta připravit na překážky domácnosti, a nejenom jí. Pacient však nesmí dojít do stavu, kdy bude vykonanou práci považovat za zbytečnou. Například při psaní na počítači by měl text dávat smysl, či mít další jiné použití.
Lokomoce za různými účely je také jednou z denních aktivit. Na předepsání vozíku, protézy anebo holí se podílí tým odborníků složený z ortopeda, fyzioterapeuta, ergoterapeuta
Další nadstavbou je příprava pacientovy lokomoce v domácím prostředí. Vycházíme z rozhovorů s pacientem a jeho popisu domu. Používání výtahu, drobný úklid domácnosti apod.
Nácvik ADL se v mnohém prolíná s fyzioterapií (tělesná zátěž mnohdy výrazně komplikuje provedení činnosti."

Poznámka

2. lékařská fakulta v Motole, Univerzita Karlova.
Práce obsahuje schémata, tabulky a fotografie. Čistý text dosahuje cca 7 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19667
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse