Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ergoterapie u seniorů

Ergoterapie u seniorů


Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ve formě souvislého textu charakterizuje ergoterapii, její znaky a využití. Autorka popisuje svou zkušenost s ergoterapií seniorů a zamýšlí se nad jejím postavením a úkoly v práci se seniory.

Obsah

1.
Co je to ergoterapie
2.
Kde se používá
3.
Proč senioři
4.
Autorčina zkušenost s ergoterapií seniorů
4.1
Náplň terapie
4.2
Motivace
5.
Ergoterapeuti v domovech důchodců
5.1
Krátkodobý a dlouhodobý plán
5.2
Individuální a skupinová terapie
5.3
Ergoterapie při demenci

Úryvek

“Problémem, se kterým se jistě potýká mnoho domovů je dle mého zabezpečení pozice ergoterapeuta a jeho finanční ohodnocení. Přeci jen stále převažuje myšlenka, že je nutnější jedna zdravotní sestra navíc, než ergoterapeut, který klientům vyplní volný čas a zajistí jejich psychickou pohodu do té míry, jak je to možné. Je dle mého vhodné, aby se klienti částečně účastnili pod vedením ergoterapeuta o péči o svůj pokoj nebo zahradu u domova. Jistě to ušetří čas zaměstnancům a klienti budou mít náplň svého volného času.
Úkolem ergoterapeuta v domově seniorů je také vytvářet individuální programy pro klienty. Cíl léčebného programu by měl být zároveň cílem klienta a společně s ergoterapeutem a dalšími členy multidisciplinárního týmu se vytváří krátkodobý a dlouhodobý plán. Klientův cíl může být zaměřen na sebeobsluhu, mobilizaci na lůžku, soběstačnost, úchopy či nácvik vhodné kompenzační pomůcky. K vytvoření účinného plánu je nutné získat velké množství informací o klientovi a zde přicházejí na řadu diagnostické metody jako je pozorování, testování nebo rozhovor s klientem i rodinou.
Podle toho, čím se klient bude zabývat volíme buď individuální nebo skupinovou ergoterapii. Individuální forma bude nejvhodnější při nácviku mobilizace nebo nácviku používání nové kompenzační pomůcky. Skupinová ergoterapie má zase své výhody ve vzájemném povzbuzování, pomoci, navazování kontaktů a lepším udržení pozitivní nálady. Tuto formu využijeme tedy při nejrůznějších aktivitách jako je zpěv, výtvarné tvoření a další. Ergoterapie se nemusí účastnit jen senioři v domovech a je dle mého vhodné, aby na ni docházeli i senioři, kteří se o sebe stále umějí postarat a žijí ve svém vlastním bytě."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x483190374a318.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Ergoterapie_seniori.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse