Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Erich Fromm: Umění milovat

Erich Fromm: Umění milovat


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2

Charakteristika: Práce formou poznámek nastiňuje myšlenky obsažené v jednom z nejznámější děl od Ericha Fromma, Umění milovat.

Obsah

1.
Milovat znamená umění?
2.
Problém milovat
3.
Odloučenost
4.
Pasivní forma symbiotického splynutí
5.
Aktivní forma symbiotického splynutí
6.
Láska mezi rodiči a dětmi
6.1.
Mateřská láska
6.2.
Otcovská láska

Úryvek

"-jestliže je láska umění vyžaduje znalost a úsílí
-většina lidí vidí problém lásky především jako problém, jak být milován, méně už jako problém, jak milovat – každé pohlaví volí jinou cestou jak dosáhnout lásky
-problém lásky = problém objektu, ne problém schopnosti.
-lidé si myslí, že milovat je snadné, jen je těžké najít správný objekt
-záměna počátečního zamilování a trvalého stavu milování
-tak trochu náš vztah s Martinem -> Jůůů -> intimita ztrácí zázračnost -> zklamání a nuda -> zabito vše z počátečního vzrušení
-důležité je uvědomit si, že láska je umění – díky tomu se můžeme učit lásce
-nejprve musíme zvládnout teorii a potom praxi, jako u jakéhokoli jiného oboru, kterému se chceme učit
-přes hlubokou touhu po lásce, spousta lidí vidí důležitější věci -> prestiž, úspěch, peníze atd. Ale pokud chceme být mistry v umění milovat, musí pro nás být tou nejzákladnější důležitostí
Odloučenost
-zážitek odloučenosti vyvolává úzkost. Úzkost znamená být odloučen, být bezmocný, neschopný aktivitě uchopit svět
-vyvolává pocity studu a viny (viz Adam a Eva, když se začali stydět)
-když si muž a žena uvědomili sami sebe a jeden druhého, uvědomili si svou odloučenost a rozdílnost, protože patří k různým pohlavím
-nejhlubší lidská potřeba je překonat odloučenost, opustit vězení své samoty
-splynutí se skupinou je převládající formou překonávání odloučenosti
-je to splynutí, při němž individuální osobnost do značné míry mizí a jehož cílem je být jedním ze stáda (neodlišuju se, přejímám názory skupiny, jsem spasen)
-většina lidí si ani neuvědomuje pocit potřebu splynutí, konformity a myslí si, že jsou všechno jejich názory
-všechna činnost je rutinní , od pondelka do pondělka
-dosažení jednoty lze i tvůrčí činností - > ve všech typech tvůrčí práce se člověk sjednocuje se světem procesem tvoření
-jenže touha po splynutí mezi osobami je nejmocnějším snažením člověka – je to nejzákladnější vášeň
nedosažení tohoto znamená šílenství"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x517d86878b650.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
E_Fromm_Umeni_milovat.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse