Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > Základy společenských věd
Název Goodness Staženo

Platón - Dialog Symposion

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

1624x

Jean Paul Sartre a existencialismus - esej

Referát zaměřený na osobnost Jean Paul Sartra, představitele poměrně nového moderního filozofického směru existencialismu. Autorka vycházela ze Sartro... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

938x

Erich Fromm: Umění milovat

Práce formou poznámek nastiňuje myšlenky obsažené v jednom z nejznámější děl od Ericha Fromma, Umění milovat.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

851x

John Locke: O výchově

Text seznamuje s dílem O výchově anglického filozofa Johna Locka. Pouze zmiňuje, co se lze v díle dočíst. Informuje o stavu školství v Anglii a rozděl... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Pedagogika

615x

Jostain Gaarder: Sofiin svět

Úvaha nad Sofiiným světem od Jostaina Gaardera, formulovaná jako doporučující dopis, což zajisté ocení především studenti Gymnázia Jana Nerudy.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

556x

Obrana Sokratova

.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

469x

Platon - recenze Phaidros

Celková charakteristika spisu, platonský dialog, postavy. Východisko - Lysiova řeč o lásce. První Sókratova řeč - pojmosloví, jasná řeč. Druhá Sókrato... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

321x

Platón: Obrana Sókratova

Práce shrnuje Platónovo dílo Obrana Sokratova. Text je stejně jako kniha rozdělen do tří částí – v každé je uveden zkrácený obsah. V první se Sokrates... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

299x

Marcus Aurelius: Hovory k sobě

Práce představuje jedno z děl významného antického filozofa a spisovatele Marca Aurelia. Mimo jeho životopisu obsahuje práce také základní představení... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

230x

Aristoteles: O duši + srovnání s poznatky moderní hypnózy

Jedná se o shrnutí Aristotelova díla O duši - 3 "druhy duše", duše jakožto tvar těla. Dále jsou shrnuta základní pravidla moderní hypnózy, tj. sugesce... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd

194x
1  2  3  4  »