Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Ernest Hemingway - Stařec a moře

Ernest Hemingway - Stařec a moře


Kategorie: Literatura

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková organizace, Brno

Charakteristika: Práce se zaměřuje na maturitní otázku Ernest Hemingway - Stařec a moře. Rozebírá postavy, děj i kompozici díla.

Obsah

1.Charakteristika díla
2.Téma
3.Motivy
4.Postavy
5.Děj
6.Kompozice
7.Jazyk a styl
8.Autor
9.Směry, epocha

Úryvek

"Charakteristika


• Novela psaná na Kubě, publikovaná 1952 (předloha Santiaga možná v autorově příteli a rybáři Gregoru Fuentesovi)
• Poslední dílo vydané za autorova života, v době osobní a tvůrčí krize, oceněno Nobelovou cenou za literaturu (1954)
• Metafora o zápasu člověka s přírodou a zlem
• Svědectví o nezdolnosti člověka, vzdát se = ztratit čest a důstojnost
Téma
• Příběh o starém kubánském rybáři Santiagovi, statečném a nezdolném, když čeká na úlovek a bojuje všemi silami, aby jej uhájil před nepřáteli, odehrává se na Kubě, ve vesnici poblíž Havany, nejspíš ve 40. letech 20. století
Motivy
• Příroda (moře, ryby) – soužití člověka s přírodou
• Sociální motivy, generační problémy, solidarita malého chlapce k starci
• Křesťanské symboly - rány na rukou, utrpení, lano jako kříž
• Statečnost a nezdolnost člověka, maximální vypětí v klíčových situacích
Postavy
• Stařec (Santiago): chudý kubánský rybář, nachází se v krajní situaci, prostý, podivný člověk, samotář, vdovec; mistr v rybolovu, praktický člověk, žije v souladu s přírodou (pozná změny počasí, orientuje se na moři, rozezná ryby); pracovitý, skromný, statečný, odhodlaný se nevzdat, i když je situace beznadějná a už nemá co ztratit, psychicky i fyzicky silný; na moři rozmlouvá sám se sebou i s rybou; zajímá se o baseball (jeho vzor: Di Maggio)
• Chlapec Menolin: chlapec, kterého Santiago naučil rybařit, stará se o Santiaga jako o vlastního otce (nosí mu kávu, jídlo, spravuje mu nářadí…); Santiago je pro něj nedostižný vzor
• Ryba (marlin, druh mečounovité ryby): největší a nejkrásnější ryba, jakou kdy Santiago spatřil, chápe ji jako svého bratra na moři, přitom je i jeho protivník, kterého musí porazit; po její smrti se ale cítí osamělý, je pro něho rovnocenný a dobrý soupeř"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5571c45ad3930.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
10._Ernest_Hemingway___Starec_a_more.doc (66 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse