Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Esej na téma: Život Brianův - Náboženství versus moderní společnost

Esej na téma: Život Brianův - Náboženství versus moderní společnost


Kategorie: Religionistika/Náboženství

Typ práce: Eseje

Škola: Ostravská univerzita Přírodovědecká fakulta, Ostrava 3

Charakteristika: Esej se zabývá problematikou postavení náboženství versus moderní ztvárnění jejího chápaní za pomocí filmu, konkrétně vztáhnuto na "Život Brianův"
Esej se zamýšlí nad dopadem filmu u laické a odborné veřejnosti, smyslem debat a jejich konstruktivností.
Závěrem podává hypotézu, proč byl film určitým způsobem vnímán a co to způsobilo.

Obsah

1.
Úvod
2.
Náboženství vs. moderní/konzumní společnost
3.
Postavení filmu
4.
Závěr

Úryvek

"Samotný snímek „Život Brianův“ ve své době vyvolal skandál kvůli neúctě k církvi a dnes je považován za kultovní dílo. Otázkou zůstává, zda je označení „kultovní dílo“ oprávněné. Ve svém ohledu by ono označení za kultovní bylo na místě už jenom faktem, že snímek dokázal rozdělit společnost na dva tábory se vzájemně nesmiřitelnými názory. To je atribut, dokazující osobitou sílu a velikost podtrhující aktuálnost takových témat, jako je náboženství v moderní společnosti.
Náboženství v moderní společnosti by mělo hrát úlohu jakéhosi stmelovacího prvku, které není až do určitých zatíženo historickými dogmaty mělo by být otevřeným společenstvím, nabízející útěchu a duševní smír - prakticky prostředníka duševní hygieny člověka. Ovšem i přese všechno stojící na tradičních a konzervativních hodnotách, budující osvětovou lidskou společnost. Přesto bylo vydání tohoto snímku jakýmsi bodnutím do vosího hnízda. Dokonce bylo považováno za absolutní urážku. Proto se opět nabízí otázka, zda byl církví snímek pochopen jako výsledek moderního konzumu, který nerespektuje její existenci a povahu této existence nebo pouze satira na evangelijní události, která ovšem ani jako taková není pro církev přijatelná. Pak bychom ovšem museli nutně dojít k závěru, že po historických peripetiích zůstala církev dogmatická a zakonzervovaná.
Stejně tak ovšem tvůrčí kinematografie měla být prostředníkem diváka sloužící k pobavení, rozšířením obzorů, v některých ohledech „krmit“ konzumní tématikou, která vytváří ekonomické obraty a je respektována všemi společenskými statusy, tedy i církve (pomineme-li skutečný extrém). Pak by natočený snímek měl být alespoň větší částí společnosti přijat. Jestliže k tomuto výsledku nedojde, může jít v podstatě buď o fakt, že snímek jednoznačně překročil přijatelnou míru absurdnosti, stává se nechutným a zavržení-hodným, nebo je tou částí společnosti prostě nepochopen."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54b9216758d5d.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Zivot_Brianovuv.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse