Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Humanitní vědy > Religionistika/Náboženství

Referáty religionistika/náboženství

Název Goodness Staženo

Křesťanství a judaismus, jejich shody a rozdíly - esej

Jedná se o práci, která formou eseje vysvětluje význam osoby Ježíše Krista jako spojovacího článku mezi oběma náboženstvími. Dále jsou porovnány příst... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Religionistika/Náboženství

912x

Přístupy ke studiu rituálu

Hlavním tématem práce je rituál. V úvodu autor uvádí definice rituálu, dále se zabývá souvislostí rituálu a lidského těla. Další část pojednává o vliv... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie, Religionistika/Náboženství

493x

Svědkové Jehovovi

Tato práce se zabývá sektou Svědků Jehovových. Charakterizuje rysy sekty, teologický vývoj, i destruktivní kult. Popisuje zdroje příjmů. Věnuje se hie... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Religionistika/Náboženství, Sociologie


459x

Význam Desatera dnes - úvaha

Jedná se o vyjádření osobních názorů autorky na dané téma. Práce obsahuje zamyšlení nad tím, co pro dnešní společnost znamenají principy Desatera. Poz... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Religionistika/Náboženství

374x

Islám - historie a expanze

Tato práce se zabývá islámem. Popisuje jeho vznik, zakladatele, historii, i vývoj. Charakterizuje jeho geografickou, i časovou expanzi, včetně případn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Religionistika/Náboženství

340x

Náboženství Parsů

Práce ve stručnosti představuje místo, kde žijí Pársové. Popisuje jejich náboženské obřady, zvyky a tradice. Dále se pak věnuje Zoroastrovi, zakladate... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Religionistika/Náboženství

322x

Věda vs. víra - esej

Text se formou eseje zamýšlí na věčným sporem vědy a víry. Snaž se odpovědět na otázku, proč se církev snažila potlačovat vědecké objevy. Zmiňuje stře... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Religionistika/Náboženství

319x

Krátké úvahy - francouzsky

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Religionistika/Náboženství, Humanitní cizojazyčné práce

299x

Význam filosofie v životě člověka

Zápočtová práce pojednává o významu filosofie v životě člověka. V úvodu se autor věnuje základním pojmům a vymezením. Dále se zabývá vztahem filosofie... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Religionistika/Náboženství

260x

Islámský fundamentalismus – postavení ženy

Tato práce seznamuje s postavením islámských žen ve společnosti. V úvodu informuje o Muhammadově zjevení k mnohoženství, i jaká práva a povinnosti žen... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Religionistika/Náboženství

176x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [11]