Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Estetika klasického období řeckých dějin - esej slovensky

Estetika klasického období řeckých dějin - esej slovensky

Kategorie: Finanční cizojazyčné práce

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje hlavní charakteristiku daného období, soustřeďuje se na disciplíny estetiky - tedy literaturu a umění. Nejsou zapomenuty nejvýznamnější estetické teorie, ani Sokratova teorie estetiky.

Obsah

1.
Úvod
2.
Charakteristika obdobia
2.1.Literatúra
2.2.
Umenie
3.
Najvýznamnejšie estetické teórie
3.1.
Sokratova estetika
4.
Záver
5.
Použitá literatúra

Úryvek

"3.1. Sokratova estetika
Nakoľko Sokrates sám nepísal, máme o jeho názoroch rozporné informácie. Najvernejšie však zobrazoval jeho postoje Xenofón vo svojich Spomienkach na Sokrata. Sokrates uznával relatívnosť zložiek umenia. „ Jeho myšlienky o umení, ktoré zaznamenal Xenofón, boli nové, správne a významné.“7 Centrum Sokratovej pozornosti sa presúva na človeka, no ten ho zaujíma iba z hľadiska praktickej činnosti, konania, mravnosti. „ Podľa Sokrata každá ľudská činnosť sleduje určitý cieľ. Vyšším dôsledkom tejto činnosti je absolútne blaho.“8 Krásno ako absolútna vlastnosť predmetov a javov neexistuje. Krásne veci sú rozličné a jedna sa druhej nepodobá. Vec je krásna vtedy, keď dobre slúži svojmu cieľu, účelu. Ak je vec svojmu predurčeniu prispôsobená zle, potom je zlá a škaredá. Sokrates teda krásno stotožňoval s účelným, vhodným a dobrým. „ Antropologický prístup k estetickým kategóriám ho viedol k tomu, že krásno ako ústredný estetický pojem začal interpretovať v relativistickom duchu.“9
Pre lepšie objasnenie problému krásna zaviedol Sokrates ešte jedno podstatné rozlíšenie, kde rozoznáva dva druhy eurytmie, dva druhy dobrých proporcií. Jednu skupinu tvoria veci, ktoré sú krásne samy osebe a druhú skupinu tvoria veci, ktoré sú krásne pre niekoho.
Sokrates sa tiež snažil o ustálenie objasnenia úlohy umelca, maliara alebo sochára. V rámci tohto objasnenia prirovnáva maliarstvo, sochárstvo k iným ľudským prácam a ako výsledok tejto úlohy udáva: „ ...zatiaľ čo iné umenia , ako kováčstvo alebo obuvníctvo, zhotovujú veci, ktoré príroda nevytvorila, maliarstvo alebo sochárstvo opakujú, napodobujú predmety, ktoré sú v prírode.“10 Teda podľa Sokrata je umenie reprodukovania skutočnosti napodobňovaním. Umelec teda reprodukuje prírodu tak, že zo skúmaných predmetov vyberá určité znaky a zovšeobecňuje ich. Tieto znaky sú vyberané dôkladne, aby boli tými najlepšími z daného objektu a vytvárali dokonalý celok. Takto sa snažil Sokrates o idealizáciu prírody prostredníctvom umenia.
Sokrates zdôrazňoval aj duchovnú krásu. O tejto hovoril najmä v súvislosti so sochárstvom, ktoré zobrazuje nielen telá, ale aj duše. Duša sa odráža najmä na očiach, ktoré môžu mať rôzny výraz a tým vyjadrovať pocity, náladu... Môžu byť: „ ...výrazné, priateľské alebo nevraživé, opojené úspechom alebo zronené nešťastím, vyjadrujúce vznešenosť i šľachetnosť, prízemnosť i podlosť, umiernenosť i múdrosť, bezočivosť i hrubosť.“11 V jeho myšlienkach bola teda obsiahnutá aj koncepcia duchovnej krásy, keď krása spočívala aj vo výraze duše. Umelecké dielo by malo zobrazovať tento výraz duše a tým tlmočiť duchovnú tvár človeka. Sokrates tiež vytýčil kritériá, na základe ktorých sa majú vyberať ľudia, vhodní na to, aby ich umenie zobrazovalo. „ Zobrazenia sú hodní tí, ktorí majú krásne, ušľachtilé črty povahy, vysoké mravné kvality.“12 Sokrates za umelecké kritérium pokladá zhodu medzi odrazom a predmetom odrazu.
Sokrates zaviedol niekoľko nových pojmov, ktoré neskôr používali jeho následníci a používajú sa dodnes. Medzi tieto pojmy patria: rytmus, miera a ich odvodeniny, eurytmický, arytmický a iné. „ Človeka povýšil na hlavný predmet umenia, poukázal na nerozlučnú spätosť krásneho s užitočným, účelným, pravdivým a dobrým, priam hmatateľne vyhrotil myšlienku o umení ako reprodukcii života, nastolil otázku mravného a estetického kritéria umenia, pokúsil sa odhaliť podstatu tvorivého procesu.“13"

Poznámka

Dobře zpracované. Práce je opatřena i poznámkovým aparátem. Práce potřebuje grafickou úpravu.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6798
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse