Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Etika ve stavebnictví

Etika ve stavebnictví


Kategorie: Management

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zamýšlí nad obecnými pravidly v etice, která se pak snaží zúžit na podnikání ve stavebnictví.

Obsah

1.
Úvod
2.
Obecné zásady etiky
3.
Závěr

Úryvek

"1. Úvod

V současné době pracuji ve firmě EKKO ve funkci obchodního náměstka divize 1. Na tuto pozici jsem přešel před 5ti měsíci z funkce výrobního náměstka. Z pohledu této změny mohu s trochou nadsázky porovnávat chování a jednání (myšleno především etické chování) lidí v těchto dvou oblastech. Ve výrobě se ještě mohu částečně domnívat, že jednání a chování lidí je etické. Ve stavebním obchodě se však skutečně, dle mých zkušeností, o etice nedá hovořit.

Před absolvováním kurzu obchodní etika jsem pro sebe zužoval problém etiky na pouhý problém etického chování při vyjednávání obchodního případu s investorem na jedné straně a následně vyjednávání subdodavatelských vztahů a zadání úkolu dovnitř firmy tak aby bylo dosaženo maximálního profitu pro firmu a tím také pro management stavby a firmy.

2. Obecné zásady etiky

Z pohledu obecných zásad etiky podnikání jde však o prostor mnohem širší a obecnější:

1. Dobrovolně dodržovat zákony, nikoliv vynuceně
2. Zachovávat důvěryhodnost k vnitřním informacím, znalostem a zkušenostem
3. Vyhýbat se střetu zájmů, rozporu zájmu jednotlivce a jeho firmy, kde pracuje
4. Věnovat práci řádnou péči
5. Jednat v dobré víře, dodržovat sliby, plnit smlouvy, plnit poctivé obchodní praktiky
6. Být si vědom zvláštní odpovědnosti, platí zejména pro management"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45360aaacb25c.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
etika_ve_stavebnictvi.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse