Referáty management

Název Goodness Staženo

SWOT analýza osobnosti

Práce se zabývá tvorbou a vyhodnocením osobní SWOT analýzy. Osobní SWOT analýzu představuje jako nástroj pro získání objektivní charakteristiky vlastn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Psychologie

5936x

SWOT analýza osobnosti

Tato práce se věnuje SWOT analýze osobnosti. V úvodu krátce definuje problematiku, uvádí profil autorky. Analyzuje autorčiny silné a slabé stránky oso... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

3175x

Management podniku

Tato práce definuje základní pojmy týkající se managementu, způsobů řízení. Popisuje také hlavní managerské funkce.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

900x

Tomáš Baťa a jeho styl řízení práce

Krátká esej se věnuje práci Tomáše Bati, zakladateli tehdejší světově největší obuvnické firmy. Soustředí se na jeho styl vedení, informuje o jeho ino... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Řízení lidských zdrojů

894x

Management změny - případová studie Stamat s.r.o

Práce nejprve charakterizuje firmu Stamat s.r.o, popisuje její podnikatelský plán. Na základě těchto podkladů identifikuje problém a určuje cíl změny.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

785x

Manažerská kultura a etika v konkrétní firmě

Seminární práce zachycuje některé aspekty firemní kultury a etiky ve firmě provozující zdravotnická zařízení. Z pozice zaměstnance středního managemen... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Podniková ekonomika, Řízení lidských zdrojů

691x

Strategický management - BELIS, s.r.o.

Charakteristika společnosti - základní údaje (obchodní jméno, sídlo, identifikační číslo, rok založení, jednatel, společníci, předmět činnosti), vývoj... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

592x

Strategický management - Kofola, a. s

Práce analyzuje společnost Kofola, a.s., jednoho z největších výrobců nealkoholických nápojů v české republice. Mimo základního představení společnost... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

580x

Krizový management - vědecká esej

Tato vědecká úvaha pojednává o krizovém managementu. Nejdříve je v několika bodech definován pojem krizového managementu, poté se představí základní p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

567x

Klíčové faktory úspěchu

Tento text stručně seznamuje s klíčovými faktory úspěchu. Popisuje určení klíčových faktorů. Uvádí definici pojmů klíčové faktory úspěchu a kritické f... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Řízení lidských zdrojů

516x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [30]