Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Etiketa a kultura - esej

Etiketa a kultura - esej


Kategorie: Humanitní - ostatní

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zamýšlí nad vztahem etikety a kultury. Uvádí definici etikety, její podložení právní normou. Seznamuje s vývojem etikety, a jejími rozdíly podle různých civilizací. Definuje kulturu, ve vztahu k etiketě. Zamýšlí se nad prvky, které utváří kulturu. Výchozí body spatřuje v náboženství.

Obsah

1.
Definice etikety
2.
Etiketa jako pravidla
3.
Etiketa a kultura
4.
Pojetí kultury
4.1.
Prvky, mající vliv na utváření kultury
4.1.2.
Náboženství
5.
Závěr

Úryvek

"Definice říká, že etiketa je soubor společenských pravidel, která nás chrání před společenským úrazem, to je před nejrůznějšími faux-pas a společenskými trapasy. Ale co konkrétně si pod těmito pojmy představit? Právě všelijaká provinění proti oněm pravidlům etikety – to znamená proti pravidlům společenského chování a chování v pracovním styku. Dříve byl pojem etiketa spojován pouze s ”vyšší” společností, v současné době již toto neplatí, protože každá společenská skupina se řídí určitými obecně uznávanými pravidly chování, která vycházejí z norem právních ( jejich dodržování je vynutitelné státní mocí ), ale která jsou určována i zvyklostmi této skupiny a mnoha dalšími faktory.

Tato pravidla pochopitelně nevznikla ze dne na den, naopak jsou výsledkem dlouhého, staletí trvajícího vývoje – dalo by se říci, že jsou stará jako lidstvo samo. A ani současný stav není definitivní, protože lidská společnost, ať se nacházela nebo nachází na jakémkoli stupni vývoje, se vždy řídí určitými nepsanými pravidly, která napomáhají udržení jistého řádu ve společnosti.

Etiketa mezi tato pravidla nepochybně patří. Etiketa se tedy vyvíjela společně s lidskou civilizací a kulturou, která se v různých částech světa ubírala různými, někdy i značně odlišnými směry. Je proto samozřejmé, že stejně jako se liší kultura v jednotlivých oblastech liší se i pravidla etikety. Není vůbec neobvyklé, aby se určité chování, jež je v západní Evropě považováno za nepřijatelné, pokládalo v jiných částech světa za zcela běžné a normální. Jako malý praktický příklad mohou posloužit různé ”hlasité projevy” při stolování – na západě je toto považováno za zásadní společenský prohřešek, ale dokonce i v tak civilizované zemi jako je Japonsko, je to naprosto běžné a v některých, zejména islámských zemích, by se hostitel mohl cítit uražen, kdyby host nedával dostatečně hlasitě najevo, jak mu chutnalo.

Etiketa tedy souvisí s kulturou. Jak ale chápat slovo kultura? Každý si pod tímto pojmenováním něco představí – většinou to bude hudba, výtvarné umění, architektura, někteří sem zařadí i náboženství a podobně. Definici ale nesestaví téměř nikdo. A proto je potřeba nahlédnout do moudrých knih a slovníků. Tady je několik definic:
• Kultura je soubor výsledků veškeré tělesné a duševní činnosti utvářející lidskou společnost.
• Kultura je souhrn materiálních a duchovních hodnot vytvořených lidmi v průběhu historického vývoje."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: 4maretiketakultura.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Etiketa_kultura.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse