Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Etno-jazyková struktura Východní Evropy (mimo Ruska) v návaznosti na národnostním hnutí

Etno-jazyková struktura Východní Evropy (mimo Ruska) v návaznosti na národnostním hnutí


Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Ostravská univerzita Přírodovědecká fakulta, Ostrava 3

Charakteristika: Hlavním cílem této práce je představit zkoumané pvrky regionu Východní Evropy (Etnicita a jazykové struktura), v historických souvislostech a z jednotlivých prvků vytvořit přehledný celek. Práce se dále zabývá studiem specifickým případů jednotlivých zemí v návaznosti na vznikající fenomény a problémy se zkoumanými prvky. Nedílnou součástí práce je stanovení hypotéz ve vztahu ke zkoumaným prvkům a k nim navazujícím otázkám.

Obsah

1.
Úvod
2.
Charakteristika regionu
3.
Dotčené státní útvary
4.
Jazyková struktura Východní Evropy
5.
Národnostní složení Východní Evropy
6.
Etnická a národnostní pnutí
7.
Případové studie
Lotyšsko
Estonsko
Litva
Bělorusko
Rumunsko
8.
Výchozí hypotézy
9.
Závěr
10.
Použitá literatura

Úryvek

"Dotčené státní útvary

Následující tabulka uvádí seznam států VE, jejich počty obyvatel a rozlohu.
Tabulka č. 1: Státy VE
STÁT HLAVNÍ MĚSTO POČET OBYVATEL ROZLOHA (v km2)
Estonsko Tallinn 1 294 486 (1 45 227
Lotyšsko Riga 1 994 300 (2 64 589
Litva Vilnius 3 043 429 (3 65 300
Bělorusko Minsk 9 475 100 (4 207 595
Ukrajina Kijev 45 410 071 (5 603 628
Krymská republika Simferopol 1 966 801 (5 26 100
Rumunsko Bukurešť 20 121 641 (6 238 391
Moldavsko Kišiněv 3 383 332 (7 33 846
Podněstří Tiraspol 555 347 (7 4 163
Státy VE mají celkem 89,2 milionů obyvatel s celkovou rozlohou 1, 29 milionů km2. Největší země VE (jak počet obyvatel tak rozloha) je Ukrajina, kde v roce 2014 došlo k anexi Krymu a připojení k Rusku na základě referenda. Co se týče Podněsterské republiky, tak se jedná o sporný státní útvar na území Moldavska, který má zvláštní statut autonomie.


Jazyková struktura Východní Evropy

Jazyková struktura ve VE je velmi pestrá. Nachází se zde 3 jazykové fyly, a to indo-evropská, altajská a uralská jazyková rodina. Podrobný seznam jazyků znázorňuje následující schéma.
Schéma č. 1: Jazyky VE
zdroj: vlastní zpracování
Schéma č. 2: Graf o počtu mluvčích dle mateřského jazykaUkrajinština: úřední jazyk: UKRAJINA, PODNĚSTŘÍ (MOL.), "KRYMSKÁ REP."
menšinový jazyk : MOLDAVSKO, RUMUNSKO
Ruština: úřední jazyk: BĚLORUSKO, PODNĚSTŘÍ, "KRYMSKÁ REPUBLIKA"
menšinový jazyk: RUMUNSKO, UKRAJINA

Rumunština: úřední jazyk: RUMUNSKO, MOLDAVSKO (Moldavština)
menšinový jazyk: UKRAJINA

Gagauzština: úřední jazyk: GAGAUZIE
menšinový jazyk: MOLDAVSKO, UKRAJINA

Běloruština: úřední jazyk : BĚLORUSKO
menšinový jazyk : UKRAJINA

Krymská tatar. úřední jazyk: "KRYMSKÁ REPUBLIKA"
menšinový jazyk: UKRAJINA

Litevština: úřední jazyk: LITVA

Estonština: úřední jazyk: Estonsko

Lotyština: úřední jazyk: LOTYŠSKO

Polština, romština: menšinový jazyk: UKRAJINA, RUMUNSKO

Maďarština menšinový jazyk: RUMUNSKO, UKRAJINA

Rusínština: menšinový jazyk: RUMUNSKO

Livonština: menšinový jazyk: LOTYŠSKO"

Poznámka

Práce obsahuje grafy a tabulky o rozsahu cca 6 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54b4fc1250d7c.zip (861 kB)
Nezabalený formát:
Etno_jazykova_struktura_vychodni_evropy.doc (974 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse