Etologie


Kategorie: Biologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Stručný referát objasní, čím se obor etologie zabývá, co je jeho předmětem zkoumaní. Popisuje některé metody etologického výzkumu i přímo vybrané chování zvířat.

Obsah

1.
Náplň etologie
2.
Metody etologického výzkumu
3.
Komfortní chování
4.
Ochranné chování
5.
Sociální chování

Úryvek

"Metody etologického výzkumu
a) přímá pozorování – sledování zkoumaného živočicha zrakem a sluchem. Pozorování se zapisují do protokolu. Základními pomůckami přímého pozorování jsou : dalekohled, magnetofon, fotoaparát, videokamera, noktovizory, hodinky
b) nepřímá pozorování – opožděné zaznamenávání činnosti zvířete. Klasickou metodou je stopařství, ale i sledování zbytků potravy (požerků, vývržků, trusu ), spasené vegetace, sešlapaného substrátu, hnízd, nor, chodbiček ve dřevě, podle značek, jež zvířata zanechala záměrně (otírání o kmeny, hrabání, močení) , podle peří, srsti, svlečené kůže hadů a mnoha dalších známek předchozí činnosti živočichů.

Komfortní chování
Komfortní chování zahrnuje projevy živočichů, které bezprostředně souvisí s péčí o povrch těla; předpokládá se, že jsou spojeny s pocity pohodlí, tělesné libosti a „příjemna“. Nejde však o zbytečný komfort, ale o životní nutnost. Je to např. čištění peří a srsti, koupání, slunění, protahování se a zívání."

Poznámka

Práce má kompilační charakter. Autorka použila informace z tohoto zdroje:
http://kopistranky.wz.cz/11.doc. Práce obsahuje obrázky, čistý text tedy dosahuje cca 1 stranu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4bc22b5bbda18.zip (40 kB)
Nezabalený formát:
Etologie.doc (64 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse