Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Etopedie a její pojetí v systému speciální pedagogiky - otázka SZZk

Etopedie a její pojetí v systému speciální pedagogiky - otázka SZZk

Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce v heslech popisuje etopedii, její pojetí v systému speciální pedagogiky a předmět etopedie. Dále pak jednotlivé teorie a praxe etopedie, terminologii, včetně jejího vývoje u nás a ve světě a trendů. Zabývá se také odlišností vývoje a názvosloví a důvody, které k němu vedly.

Obsah

1.
Definice
2.
Vznik etopedie jako samostatné disciplíny
3.
Vztah etopedie k ostatním vědám
4.
Odlišnosti etopedie od ostatních speciálních pedagogických disciplín
4.1
Terminologie
4.2
Charakter postiženého jedince
4.3
Segregační tendence intervence
5.
Předmět etopedie
5.1
Diferenciace předmětu
6.
Teorie etopedie
6.1
Rovina biografie
6.2
Rovina sociálního začlenění
6.3
Rovina osobnostního vývoje
7.
Praxe etopedie
7.1
Prevence
7.2
Intervence
7.3
Rehabilitace
8.
Vývoj terminologie
8.1
Terminologie 21.století v mezinárodním kontextu
8.2
Trendy vývoje terminologie
8.3
Současné trendy
8.4
Současné názvosloví v etopedii
8.5
Česká terminologie
9.
Nejčastější termíny – mezinárodní
9.1
Maladaptivní chování
9.2
Porucha chování
9.3
Porucha ovládání chování (řízeného chování)
9.4
Emocionální narušení
9.5
Porucha emocí a chování
10.
Důvody různorodosti názvosloví
11.
Kombinace názvů podle Kaufmanna (1997)

Úryvek

“rehabilitace (resocializace): V této fázi probíhá speciálně pedagogické působení ve školských zařízeních pro výkon ochranné a ústavní výchovy. Praxe směřuje v této fázi k dětem s poruchami emocí a chování, u nichž závažnost (intenzita) poruchy neumožňuje realizaci reedukace v přirozeném sociálním prostředí. T쬞iště působení je v reedukaci, ta navazuje na diagnostiku a poradenskou práci.

Úkoly rehabilitace:
 Pomoci jedinci s PEaCH orientovat se v jeho sociálním prostředí
 Vytvářet mu místo pro budování důvěry, sebeúcty a kvalitních vztahů se sociálním okolím
 Poskytnout mu korektní zkušenost, zprostředkovávat nové zážitky a podněty
 Poskytnout mu prostor pro pochopení vztahových souvislostí, hodnot
 Pomoci mu vidět vlastní perspektivu
 Zprostředkovávat mu soc. zážitky s cílem vytvoření pocitu kompetence
 Vytvářet nový systém hodnot
 Poznávat a vyhodnocovat chování a reakce jedince, jejich souvislosti

Vývoj terminologie
Otázka speciálně pedagogické terminologie začala být řešena nejen u nás, ale i v ostatních evropských zemích. Již v roce 1957 vznesl M. Sovák požadavek na sjednocení terminologie ve vědním oboru spec. pedagogiky. A tak v roce 1977 vychází první český Defektologický slovník, který uspořádal kolektiv autorů za vedení M. Sováka. Vznikl i první etopedický slovník.

Terminologie 21.století v mezinárodním kontextu
Znaky:
- předcházení stigmatům
- hledání budoucnosti a perspektivy jedince
- spoluúčast v běžné společnosti bez segregace
- společenská spoluzodpovědnost za kvalitu života jedince
-důvěra v kompetence pedagogů a efektivitu spec.ped práce.

Trendy vývoje terminologie
• Název ukazuje na problém osobnosti dítěte
• Název je označením pro odlišení – přívlastek neměnnosti
● Název předchází stigmatu

Současné trendy
Podmínky pro integrační trendy v ČR ještě nedozrály. Veřejnost ještě v některých případech stále činí tlaky na zřizování segregačních ústavů.
Řešení je:
- v primární a sekundární prevenci rozvoje poruchy emocí nebo chování,
- v rozšiřování a zkvalitňování preventivně výchovných a podpůrných zařízení,
- zpřístupňování jejich služeb rodičům a pedagogům,
- spolupráci mezi lékaři, pedagogy a psychology ve prospěch edukační perspektivy dítěte nebo mladistvého.

„soft“přístupy: termíny, které používají zástupci těchto přístupů jsou zaměřeni na perspektivu jedince a jeho inkluzi, jde zde o snahu vyhnout se nálepkování. Hledají souvislosti mezi poruchou a sociálním okolím.Orientace na pedagoga a jeho zodpovědnost za perspektivu žáka s problémy. Místo termínu porucha užívají:
-Potíže, problémy v chování
-Provokující žák
-Nápadné chování"

Poznámka

Obsahuje tabulku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13205
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse